Lägre överdödlighet på Attendos äldreboenden under pandemin

| 8 juni, 2021 | 0 kommentarer

Sirona Health Solutions har på uppdrag av Attendo, genomfört en oberoende analys av överdödligheten på svenska äldreboenden under pandemin. Den visar att Attendo hade en överdödlighet som var 19 procentenheter lägre än andra utförare (privata och offentliga). Jämfört mot kommunala utförare hade Attendo 25 procentenheter lägre överdödlighet.

– Pandemin har slagit hårt mot Sverige och en stor del av de drabbade är äldre som är i behov av samhällets omsorg. Som en stor aktör är det viktigt att utvärdera och ta lärdom av denna period för att skapa bättre förutsättningar framåt. Det känns tryggt att vi nu har fått ett kvitto på att vårt arbete för att skydda de äldre haft effekt. Vi tvekade aldrig över att ta extra kostnader för att möta pandemin och införde åtgärder som besöksstopp, munskydd och hälsokontroller tidigare och kraftfullare än myndigheternas rekommendationer, säger Ulrika Eriksson, VD Attendo Skandinavien.

Analysen berör tidsperioden mars 2020 – april 2021 och omfattar kommuner där Attendo bedriver äldreboende och som har tillräcklig historik av jämförelsedata – totalt 33 kommuner och 558 äldreboenden (33 procent av Sveriges äldreboenden).  

Attendo har även gjort en genomgripande genomlysning av arbetet under pandemin i allmänhet och på några av de hårdast drabbade verksamheterna i synnerhet. Analysen visar att det övergripande arbetet har fungerat väl, men också att det funnits utmaningar på enskilda verksamheter i pandemins inledning. Vid genomlysningen har generella brister konstaterats när det gäller exempelvis information till medarbetare om rättigheter och skyldighet att slå larm vid brister, samt i koordineringen mellan central och lokal kommunikation under pandemin.

Analysen och åtgärderna som följer av analysen finns presenterade i slutrapporten ”Attendo och Corona”.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61   I   email: [email protected]

Makan Afshinnejad, presschef Attendo Skandinavien
Telefon: +46 738 39 98 00 (ej sms)  I   email: [email protected]se

attendo.com

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag  I  Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *