Länk till poströstning inför extra bolagsstämma i Brighter AB

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Brighter AB (Publ) meddelar idag att länk till digitalt poströstningsformulär nu finns tillgänglig inför bolagets extra bolagsstämma den 7 december kl 13.00.

Länken finns nedan samt på bolagets webbplats www.brighter.se under ”EGM December 2021”

Länk till poströstning: https://postrosta.web.verified.eu/?source=brighter7dec

Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 5 december 2021. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Skickas fler än ett formulär in kommer endast det senaste att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Observera att aktieägare som väljer att poströsta måste säkerställa att de också föranmäler sig i sådan tid som föreskrivs i kallelsen, dvs senast onsdagen den 1 december, samt att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn. Instruktioner om detta finns i kallelsen.

Mer information om stämman, inklusive kallelsen med den föreslagna dagordningen och förslag till beslut finns på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
[email protected]

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 10, [email protected], www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *