Länsstyrelsen Dalarna underrättar regeringen om Igrenes ansökan

| 16 januari, 2020 | 0 kommentarer

Igrenes har i november 2019 hos Länsstyrelsen Dalarna ansökt om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen kräver i enlighet med Miljöbalken snart besked i frågan om regeringen förbehåller sig prövningen av tillåtligheten av Igrenes verksamhet. Miljödele-gationens förfrågan till regeringen skall ses mot bakgrund av regeringsöverenskommelsens ambitio-ner att ”prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas bör förbjudas”.

I avvaktan på besked från regeringen fortsätter Miljöprövningsdelegationen sin beredning av Igrenes ansökan, meddelar Miljödelegationens sakkunnige Eva Staffansson.

Igrene har i sin ansökan till Länsstyrelsen utvecklat och motiverat de miljömässiga argument som talar för naturgasutvinning i Siljansringen. Igrene vidhåller att naturgasutvinning i Sverige ger miljö-mässiga fördelar.

Mats Budh

Styrelseledamot och handläggare

av Igrenes ansökan om miljöprövning

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *