Lantmännens skördeprognos: Vårens stora nederbörd sänker årets skörd i Västmanland

| 13 juli, 2021 | 0 kommentarer

Skörden i Västmanland ser ut att hamna på en lägre nivå än de senaste årens skördar, men skördepotentialen varierar över området till följd av varierande nederbördsnivåer.

Skörden 2020 var mycket snabb och intensiv vilket gjorde att lantbrukarna i Västmanland hann så större arealer höstraps och höstspannmål än vad som brukar hinnas med. Hösten var gynnsam för grödorna med lagom temperatur och nederbördsmängd som gjorde att grödorna såg mycket fina ut inför de kallare månaderna. Vintern bjöd överlag på bra förutsättningar och grödorna klarade kylan fint.

Våren var kall och nederbördsrik vilket gjorde att höstgrödorna kunde utvecklas i lagom takt och visar idag stor skördepotential. Samtidigt innebar den stora nederbörden också problem för vårsådden.

– Vårsådden blev väldigt utdragen i regionen. Vissa fält gick att så tidigt och grödorna på dessa ser idag fina ut. Men sedan kom en period med mycket regn som stoppade sådden och gjorde att relativt stora arealer såddes väldigt sent. Det gör att grödorna har färre dagar för att växa till sig vilket kommer att påverka avkastningen negativt, säger Cathrine Wallin, regionchef för region Svea på Lantmännen.

Den fuktiga väderleken är också optimal för skadesvampar vilket framförallt vårgrödorna i Västmanland har drabbats hårt av. Svampen skadar blad, strå och ax och gör att plantorna inte kan utvecklas optimalt vilket kommer att leda till sänkt avkastning.

− Som det ser ut just visar de höstsådda grödorna stor potential och vi bedömer att de kommer att avkasta över normala nivåer. Vårgrödornas avkastningspotential ser ut att variera, från normala nivåer till betydligt under normala nivåer, beroende på hur sent kärnorna kom i jorden, säger Cathrine Wallin.

Skörden spås starta i slutet av juli med de tidiga spannmålssorterna tätt följt av höstrapsen. Den sena vårsådden har gjort att grödorna ligger efter i utvecklingen vilket sannolikt kommer att innebära att skörden blir mer utdragen än föregående år.

Vad gäller vallarna i regionen så har förstaskörden bärgats med bra volym och bra kvalitet. Även återväxten inför den andra skörden ser mycket bra ut, tack vare all nederbörd.

− En bra vallskörd är av yttersta vikt för regionens djurproducenter då grovfodret, i form av ensilage, är den huvudsakliga delen i foderstaten till nötkreatur och lamm, säger Cathrine Wallin.

Läs gärna Lantmännens skördeprognos för hela landet, www.lantmannen.se.

För mer information, kontakta:

Cathrine Wallin, regionchef för region Svea på Lantmännen
Tel: 0727 03 74 83
E-post: [email protected]

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post:
[email protected]

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *