Lärosäten ska ta fram öppen nätbaserad utbildning för klimatomställning

| 7 juni, 2022 | 0 kommentarer

Som en del av regeringens satsning Klimatkompetenslyftet får nio lärosäten nu medel för att ta fram öppen nätbaserad utbildning (MOOC:ar) för att stödja samhällets klimatomställning.

Regeringen har satsat på ett nytt statligt finansierat kompetenslyft för klimatet för att möjliggöra näringslivets klimatomställning och omställningen till en cirkulär ekonomi. Kompetenslyftet syftar till att minska arbetslösheten och till att skapa förutsättningar för att ta fram morgondagens cirkulära och klimatsmarta lösningar. Under 2022 avsätts totalt 100 miljoner kronor, varav 17,5 miljoner kronor avsätts för uppdraget att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning. Med öppen nätbaserad utbildning avses avgiftsfri utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.

– Vi vet att det finns stora behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma. Genom öppen nätbaserad utbildning gör vi det möjligt för fler att lära sig det de behöver för klimatomställningen. Det här är ytterligare en pusselbit för att Sverige ska fortsätta leda klimatomställningen med framtidens gröna jobb, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Samhällets utveckling mot bakgrund av covid-19-pandemin och den pågående klimatomställningen innebär att bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering präglar efterfrågan på arbetskraft framöver, inte minst i norra Sverige. Detta ställer nya krav på utvecklad kompetens hos arbetskraften. Utbildning kan behövas för personal som är direkt involverade i utvecklings- och produktionsprocesser inom industrin, men även för dem som arbetar med exempelvis planering, inköp eller upphandling. Syftet är att möjliggöra kortare vidareutbildningar inom relevanta områden, till exempel teknik, naturvetenskap, upphandlingsrätt, datavetenskap och samhällsplanering.

– Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen genom att driva på den gröna industriella revolutionen och skapa nya jobb i hela landet. Vi behöver därför säkerställa att fler kan ta de nya jobben och stärka den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De lärosäten som omfattas av uppdraget att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning är Uppsala universitet, Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Mälardalens universitet. Arbetet ska genomföras i dialog med relevanta organisationer och det omgivande samhället inklusive berörda regioner. Chalmers tekniska högskola AB får medel för samma ändamål.

Uppsala universitet ska samordna lärosätenas arbete så att ett allsidigt och samordnat utbildningsutbud tas fram och erbjuds. Utbildningen ska erbjudas med start under 2022.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Annika Strandhäll, 073-842 50 59

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.