Connect with us

Marknadsnyheter

Lena Endre och Hannes Meidal tolkar exilförfattarna Paul Celan och Nelly Sachs i ljuset av Kiefers konst

Published

on

PRESSINBJUDAN

Söndagen den 4 december avslutas Artipelags höstkvällar med konstnären Paul Kiefers kanske viktigaste inspirationskällor, exilförfattarna Paul Celan och Nelly Sachs. Lena Endre och Hannes Meidal från Dramaten, läser och tolkar dikter av författarna. Genom dikter, brev och utdrag ur utvalda tal ställs Celan och Sachs texter i relief till Kiefers bildvärld om hur man ska kunna leva, skriva och skapa i en efterkrigstid, färgad av minnen från andra världskrigets fasor med Förintelsens folkmord. Den israeliska världssopranen Keren Motseri tolkar Celan musikaliskt och den svenska KammarensembleN framför Arnold Schönbergs Serenade op. 24, under ledning av dirigent Christian Karlsen.

Den 4 december läser och tolkar Lena Endre och Hannes Meidal texter av Paul Celan och Nelly Sachs. Kiefers kanske viktigaste inspirationskällor.     

Lena Endre och Hannes Meidal läser texter av Paul Celan och Nelly Sachs. I konstverken Schwarze Flocken ochMohn und Gedächtnis tydliggörs Kiefers släktskap med exilförfattarnas uttryckssätt och deras liv i exil. 1940 flydde Nelly Sachs till Stockholm, med hjälp av författarkollegan Selma Lagerlöf. 1954 skrev Nelly Sachs ett brev till Paul Celan, som då flyttat till Paris. Brevväxlingen blev början på en lång relation som präglades av djupt samförstånd och den tröst de båda fick av att ha en själsfrände. De fann varandra både i uttryckssätt och i den vardagliga kampen att orka fortsätta leva och skriva trots alla minnen från andra världskrigets fasor. Nelly Sachs fick Nobelpriset i litteratur 1966.

Mästerverk av exil-tonsättaren Arnold Schönberg
Musikaliskt bjuder kvällen på sällan hörda mästerverk nära sammankopplade till såväl Kiefer som Sachs och Celan. Även Schönberg kan sägas ha ett släktskap med Celan, Sachs och Kiefer. Med det nya atonala och ”dodekafona” tonspråk som han utvecklade under mellankrigstiden sökte han efter nya uttrycksätt och vägar framåt för den tyska romantiska musiktradition han var uppväxt i. Schönberg kom så småningom även att dela exilen med Sachs, Celan och Kiefer då han flydde till USA. Portalverket Serenade kan med sina sarkastiska marscher beskrivas som en uppgörelse med kriget och den krigsoptimism som rådde före första världskriget.

Svenska KammarensembleN framför Arnold Schönbergs epokgörande Serenade op. 24, under ledning av dirigenten Christian Karlsen. Tillsammans med ensemblen hör vi även den israeliska världssopranen Keren Motseri tolka Celan musikaliskt i Sverigepremiären av den nyligen bortgångne tonsättaren Harisson Birtwistles ”3 Settings of Celan” samt i ett uruppförande av den spanske tonsättaren Jose Maria Sanchez-Verdu tillsammans med gitarristen Jacob Kellermann.

Kväll om Kiefer
Dag: 4 december kl 17.30
Plats: Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg

Kvällen inleds med ett samtal och en kortare konstpresentation organiserad av Lizzie Scheja och föreningen för Judisk Kultur i Sverige.

Program
Medverkande:
Lena Endre – läsning
Hannes Meidal – läsning
Keren Motseri – sopran
Jacob Kellermann – gitarr
Kammarensemblen under ledning av dirigenten Christian Karlsen

Konstnärlig ledning: Jacob Kellermann och Hannes Meidal
Kvällen arrangeras i samarbete med föreningen Judisk Kultur i Sverige, Föreningen Kammarmusik NU och KammarensembleN.

Artipelag är en världsunik mötesplats där konstutställningar, kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, eventmöjligheter, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger på Värmdö, ca 30 min med bil från Stockholms city. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag var 2017 års vinnare av Stora Turismpriset och fick 2019 utmärkelsen ”Årets konditori” av White Guide.

Bilder:  
– Hannes Meidal, Lena Endre (foto: Sören Vilks)-

– Arnold Kiefers konstverk: Schwarze Flocken och Mohn und Gedächtnis (vallmo och minne).
Foto: Artipelag  

För mer information, beställning av pressbilder, intervjuer och/eller möjlighet att recensera kvällarna, vänligen kontakta: Inger Söderholm, [email protected],  tel. 0709-969599 alternativt [email protected]artipelag.se.
Pressbilder se:
https://www.mynewsdesk.com/se/artipelag/tag/anselm-kiefer?tags_tab=medias

För mer information kontakta [email protected]

Artipelag är en världsunik mötesplats där konstutställningar, kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, eventmöjligheter, svensk design och god mat lever sida vid sida med den vackra skärgårdsmiljön. Artipelag är beläget på Hålludden som ligger på Värmdö, ca 30 min med bil från Stockholms city. Byggnaden omfattar 10 220 kvm och är varsamt placerad bland tallar och klippor med storslagen utsikt över Baggensfjärden. Artipelag var 2017 års vinnare av Stora Turismpriset och fick 2019 utmärkelsen ”Årets konditori” av White Guide.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Ortoma AB erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Published

on

By

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Spotlight. Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 17 februari 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 februari 2023. Aktieägare i Ortoma kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ortomas aktier handlas idag på Spotlight Stock Market. Den 19 december 2022 meddelade Bolaget att styrelsens ambition är att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm.

Ortoma har tidigare meddelat avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ser ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare samt öka allmänhetens kännedom om Bolaget. Detta bedöms kunna främja likviditeten i aktien och därmed en stabil kursutveckling. I samband med detta offentliggörande har Bolaget publicerat en intervju med Styrelseordförande Gunnar Németh som kommenterar listbytet på Bolagets hemsida: https://ortoma.com/investor-relations/presentationer/

Godkännandet är villkorat av att: (i) Bolaget fullföljer sitt Erbjudande enligt plan och att tillräcklig likvid inkommer för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov kommande tolv månader; (ii) Spridningskravet uppfylls för Bolagets B-aktier; (iii) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument med överenskommet innehåll innan handeln påbörjas på First North Growth Market Sweden; och (iv) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.

Ortoma har med anledning av listbytet upprättat ett Tilläggsdokument som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 16 februari 2023. Prospektet, publicerat den 25 januari 2023, utgör Bolagsbeskrivning tillsammans med Tilläggsdokumentet. Tilläggsdokumentet har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Ortomas aktier kommer fortsätta handlas under kortnamnet ORT B på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med listbytet har Norma AB varit legal rådgivare till Ortoma.

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ny Market update: februari 2023

Published

on

By

Concordia Maritime har publicerat en ny market update.

Rapporten finns tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt                                                                
VD, Concordia Maritime AB                            
0704-855 188  
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna Kinberg Batra lämnar sin roll som styrelsemedlem

Published

on

By

Regeringen har idag utsett Anna Kinberg Batra till landshövding för Stockholms län. Som en följd av detta lämnar hon sitt styrelseuppdrag i Nederman.

Anna har varit styrelseledamot i Nederman sedan 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

 

– Styrelsen tackar Anna för hennes värdefulla bidrag till Nedermans styrelsearbete. Hennes erfarenhet har på ett positivt sätt bidragit till en ökad förståelse för Nedermans affär. Vi önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag, säger Johan Menckel, styrelseordförande i Nederman.

 

Enligt Nedermans bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Efter att Anna Kinberg Batra lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därmed uppfyller kraven i bolagsordningen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.