LightLab erhåller kreditram från huvudägare

| 8 november, 2017 | 0 kommentarer

on, nov 08, 2017 07:30 CET

  • LightLab har av Östersjöstiftelsen erhållit en kreditram om 10 miljoner kronor 
  • Utgör del av en större finansieringslösning för att säkerställa Bolagets behov av rörelsekapital och tillvarata affärsmöjligheter
  • Utnyttjad kredit skall återbetalas senast 30 april 2018

LightLab har erhållit en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning som Bolaget har inlett arbetet med. Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov och kunna öka satsningen för att tillvarata de affärsmöjligheter som har uppkommit på framför allt vitvarumarknaden.

Under 2017 har antalet potentiella kunder som utvärderar LightLabs teknik vuxit snabbt. Framförallt bolag inom sektorn för vitvaror och andra hushållsapparater har visat stort intresse att införa UV-desinfektion i sina produkter, vilket i sin tur skapar affärsmöjligheter för LightLab och har förstärkt Bolagets position. LightLab har blivit kontaktade av aktörer på området samtidigt som dialog och kontakter med tidigare befintliga affärsrelationer har intensifierats.

Det är med bakgrund av ovanstående som Bolagets huvudägare har beviljat kreditramen och därmed möjliggör för LightLab att skapa en mer långsiktig finansieringslösning på ett strukturerat sätt. Lånet löper med en årliga ränta om 10 % av utnyttjad kredit och skall återbetalas senast den 30 april 2018.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light® en teknik för hållbar desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har cirka 4 100 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *