Lindab avyttrar affärsområde Building Systems till Groupe Briand

| 23 september, 2021 | 0 kommentarer

Lindab har tecknat ett avtal om försäljning av affärsområdet Building Systems, vilket är Lindabs verksamhet för stålbyggnader under varumärket Astron. Köpare är det franska byggbolaget Groupe Briand. Förvärvet är villkorat av konkurrensgodkännande i Ryssland. Engångskostnader med anledning av försäljningen förväntas uppgå till ca 430 MSEK under det tredje kvartalet och påverkar inte kassaflödet.  

Astron förvärvades 2005 och har verkat som ett självständigt affärsområde inom Lindab. Under 2020 var Astrons omsättning 946 MSEK, vilket motsvarade ca 10 procent av Lindabs totala omsättning. Den justerade rörelsemarginalen var 5,9 procent, jämfört med Lindabs justerade rörelsemarginal på 10,0 procent för helåret 2020. Affärsområdet sysselsätter 680 personer.

Groupe Briand har 70 års erfarenhet av uppförande av byggnader i stål, cement och trä. De har främst verksamhet i Frankrike och ser förvärvet av Astron som en möjlighet att expandera till fler länder i Europa. Groupe Briand omsätter ca 300 MEUR och har 1 200 medarbetare.

”Astron har förbättrat lönsamheten under de senaste åren och de har en attraktiv produktportfölj och en kompetent ledning. Lindabs primära fokus är ventilation och Astrons stålbyggnader passar därmed inte in i Lindabs strategi. Vi är övertygade om att Groupe Briand är rätt ägare för att ta verksamheten till nästa nivå tack vare sin långa erfarenhet från liknande verksamhet”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab. ”Lindab kommer nu satsa med full kraft inom de växande affärsområdena Ventilation Systems och Profile Systems.”

”Vi glädjer oss över att välkomna Astron till Groupe Briand. Astron är ett välkänt varumärke för stålbyggnader och parkeringshus i Europa. De tekniska teamens kompetens och den kundorienterade ledningen gör oss optimistiska när det gäller vår förmåga att utveckla Astron ”, säger Gil Briand, VD och ägare av Groupe Briand. ”Genom utbyte av erfarenheter mellan våra bolag kan vi öka effektivitet för våra kunder och utveckla våra team.”

Läs mer om Groupe Briand på deras hemsida: https://www.groupebriand.fr/

Efter avyttringen kommer affärsområdet Ventilation Systems att utgöra ca två tredjedelar av Lindabs omsättning och affärsområde Profile System ca en tredjedel av omsättningen.

”Vår prioritering för framtiden är inom ventilation i Europa. Det är huvudsakligen inom affärsområdet Ventilation Systems som vi genomför vårt omfattande investeringsprogram och våra förvärv. Efter avyttringen kommer vi att ha kvar två affärsområden som är väl integrerade med varandra och där Lindab har rätt kompetens för att nu ytterligare öka både omsättning och lönsamhet”, fortsätter Ola Ringdahl.

Finansiella effekter
Avyttringen villkoras av konkurrensgodkännande i Ryssland, vilket förväntas erhållas inom två till fyra månader. Fram till att godkännande erhållits kommer Astron att vara del av Lindab.

Vid förvärvsavtalets tecknande beräknas en engångskostnad, avseende i huvudsak nedskrivning av goodwill, att uppstå på ca 430 MSEK, vilken kommer att påverka nettoresultatet negativt under tredje kvartalet. Engångskostnaderna är inte kassaflödespåverkande. Köpeskillingen kommer till stor del att kvittas mot Astrons likvida medel samt förskottsbetalningar från kund, och kommer därmed inte att få någon större effekt på Lindabs totala kassaflöde.

Astron kommer från och med rapporten för det tredje kvartalet 2021 att redovisas som tillgångar som innehas för försäljning och som verksamhet under avveckling.

Press- och investerarmöte
Lindab bjuder in journalister, analytiker och investerare till en websänd telefonkonferens senare idag med ytterligare information om affären. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: 23 september, kl 16.00 CET.

Anslut via webben på https://tv.streamfabriken.com/pressconference-2021

eller ring in på följande nummer:

SE: +46 856642651     PIN: 14066646#
UK: +44 3333000804   PIN: 14066646#
US: +1 6319131422     PIN: 14066646#

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-23 15:09 CET.

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.
 
Koncernen omsatte 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader för 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Läs mer om Lindab på https://www.lindabgroup.com/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.