Lindab uppdaterar sina finansiella mål

| 23 september, 2021 | 0 kommentarer

Lindabs styrelse har idag beslutat om uppdaterade finansiella mål. Tillväxtmålet höjs till 10 procent per år från nuvarande 5-8 procent. Rörelsemarginalen ska framöver överstiga 10 procent årligen. Målen för nettoskuld och utdelning lämnas oförändrade.

”Lindab har visat starkt förbättrade resultat under de senaste åren. Nu renodlar vi verksamheten och efter avyttringen av affärsområdet Astron Building Systems koncentrerar vi alla krafter på Ventilation Systems och Profile Systems. Den starka balansräkningen gör att vi kan accelerera förvärvstakten och vi höjer därför tillväxtambitionen ytterligare”, säger Peter Nilsson, styrelseordförande i Lindab.

Årlig tillväxt
Målet är att den årliga tillväxten ska uppgå till minst 10 procent som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Det tidigare målet var att den årliga tillväxten skulle uppgå till 5-8 procent som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

Lönsamhet
Målet är att rörelsemarginalen ska överstiga 10 procent per år, justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader. Det tidigare målet var att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt skulle uppgå till 10 procent, justerat för engångsposter och omstruktureringskostnader.

Nettoskuld
Målet för nettoskulden (inklusive IFRS16) är att den inte ska vara högre än tre gånger EBITDA, beräknat utifrån 12 månaders genomsnittliga värden. Målet är oförändrat.

Utdelningspolicy
Policyn är att minst 40 procent av nettoresultatet årligen ska delas ut till aktieägarna, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning, förvärvsmöjligheter och långsiktiga finansieringsbehov. Utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen per år. Utdelningspolicyn är oförändrad.

Press- och investerarmöte
Lindab har tidigare idag kommunicerat avyttringen av affärsområdet Building Systems, vilket går under varumärket Astron. Med anledning av den affären, samt uppdaterade finansiella mål, bjuder Lindab in journalister, analytiker och investerare till en websänd telefonkonferens senare idag. Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: 23 september, kl 16.00 CET.

Anslut via webben på https://tv.streamfabriken.com/pressconference-2021
eller ring in på följande nummer:

SE: +46 856642651     PIN: 14066646#
UK: +44 3333000804   PIN: 14066646#
US: +1 6319131422     PIN: 14066646#

Informationen är sådan som Lindab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-23 15:11 CET.

Kontakt

Peter Nilsson
Styrelseordförande Lindab
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.
 
Koncernen omsatte 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader för 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Läs mer om Lindab på https://www.lindabgroup.com/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.