LOHILO Foods AB (publ) har förvärvat resterande aktier i Superfruit AB

| 6 april, 2021 | 0 kommentarer

LOHILO Foods AB (publ) (“LOHILO” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget 01.04.2021 har tillträtt resterande 42 320 aktier i Superfruit Scandinavia AB (“Superfruit”) innebärande att LOHILO är ägare till samtliga aktier i Superfruit.

Som kommunicerats via pressmeddelande den 25 februari 2021 lämnande LOHILO i samband med att de förvärvade majoriten av aktierna i Superfruit bud på resterande 42 320 aktier (”Aktierna”) i Superfruit vilka ägdes av Superfruit Scandinavia Partners AB (”Partners” respektive ”Erbjudandet”). Partners har genom ett stämmobeslut accepterat Erbjudandet varefter parterna ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende Aktierna. Den sammanlagda köpeskillingen för Aktierna har uppgått till 9 686 908 kronor och har erlagts kontant med 2 031 360 kronor samt genom emission av sammalagt 148 120 aktier i LOHILO med en teckningskurs om 52,9 kronor per aktie (motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 7 835 548 kronor). De kommersiella villkoren och strukturen för förvärvet av Aktierna motsvarar de som gällt för transaktionen varigenom majoriteten av aktierna i Superfruit förvärvades i enlighet med ovan angivna pressmeddelande.

Genom emissionen av de 148 120 vederlagsaktierna ökar Bolagets aktiekapital med 6 221,040 kronor innebärande en utspädning om cirka 1,00 procent (beräknat på antalet registrerade aktier och röster i Bolaget denna dag).

  • Jag är glad över att Superfruit nu blir ett helägt dotterbolag till LOHILO och jag är fortsatt positiv till de möjligheter och mervärden som förvärvet av Superfruit skapar. Jag vill också passa på att välkomna alla aktieägare i Superfruit Scandinavia Partners AB som så småningom kommer att blir direkta aktieägare i LOHILO, säger LOHILO:s vd Tyrone Andersson.
  • Vi ser fram emot att tillsammans med LOHILO stärka Superfruits erbjudande till våra kunder genom att fortsatta utveckla marknadens bästa produkter. Att få fortsätta resan tillsammans med våra tidigare aktieägare men i en ny kostym känner väldigt inspirerande, säger Superfruits vd Martin Lybeck.

För ytterligare information kontakta: x
Tyrone Andersson, vd, [email protected], +46 70 75 10 340

 

Om LOHILO Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), tidigare Alvestaglass AB, som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Nick’s och Häagen-Dasz.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | [email protected]

”Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För LOHILO Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på [email protected] resp 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.”

Tyrone Andersson[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *