Connect with us

Marknadsnyheter

Loza Foundation: ”Läget desperat för Europas fattigaste – mer hjälp behövs”

Published

on

Medan världens ögon riktas mot kriget i Ukraina, energikrisen och den höga inflationen blir de fattigaste ännu mer utsatta. Läget är desperat för många. Loza Foundation arbetar för att barnfamiljer som lever i extrem fattigdom i Nordmakedonien ska få det bättre och nu intensifierar man insatserna för att få fram hjälpsändningar inför vintern.

– Vi känner stor oro för utvecklingen och kan bara hoppas på en mild vinter. De höga matpriserna och bristen på ved gör att människor blir desperata och tvingas lämna sina hem för att söka värme och pengar till mat någon annanstans, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare, Loza Foundation.

Loza Foundation arbetar för att hjälpa Europas fattigaste barnfamiljer

Den pågående krisen i Europa gör att allt fler hamnar under den nivå som kallas extrem fattigdom, och de som redan befann sig där får det sämre.

– Vi får oroande vittnesmål från våra hjälparbetare på plats, som berättar att familjer nu säljer de få ägodelar de har och försöker fly till andra länder i Europa. Ofta blir de inte insläppta i landet, och när de skickas tillbaka är deras utgångsläge ännu sämre än förut. 

Under hösten har Loza Foundation jobbat intensivt med att samla in medel och organisera hjälpsändningar inför vintern, bland annat i samarbete med Shepherd of Sweden. Skoföretagets medarbetare i Sverige har samlat in och skänkt varma kläder till barn och vuxna, företaget skänker vinterskor och tofflor. Dessutom står företaget för transportkostnaderna.

– Shepherd of Sweden är företagspartner till Loza Foundation sedan 2021. Vi har tillverkningen i Nordmakedonien, arbetar aktivt med de Globala målen och vill därför agera lokalt mot fattigdom. Loza Foundations starka närvaro i landet innebär korta vägar mellan gåva och mottagare och donationerna förvaltas väl. När vi ser att behovet ökar i takt med krisen i Europa ökar vi våra insatser och nu är en stor hjälpsändning på väg till Nordmakedonien. Vi är glada att vi genom Loza Foundation kan bidra till en mindre kall vinter för de fattigaste och mest utsatta, säger Maria Leijonhufvud, Head of Design and Sustainability, Shepherd of Sweden. 

Tidigare under året fick Loza Foundation en donation från Mia of Sweden. Donationen innehöll 6000 plagg, varma jackor, tröjor och fodrade byxor för barn från 1-8 år. Under sommaren har jackorna paketerats ihop med två ombyten med snören runt om, en smart Zero Waste-lösning utan emballage. Dessutom har Vagabond Shoemakers bidragit med skor och L:a Bruket med hygienartiklar.

– Vi har fått stort gensvar från Lozas företagspartners och även från allmänheten i vårt arbete med att få ihop flera olika stödpaket. Bland annat samlades kläder och skor till barn 9-15 år in av privatpersoner.

Att administrera och organisera andrahandskläder och skor innebär mycket arbete och för att effektivisera processen och nå så många behövande som möjligt har Loza nu inlett ett samarbete med Aktivitetscentrum i Varberg.

–  Vi blev kontaktade av Esther på Aktivitetscentrum med ett erbjudande om hjälp med packning, dessutom kunde de bidra med sådant som fattades till våra stödpaket.

Aktivitetscentrum är en kommunal verksamhet som erbjuder sysselsättning för människor med funktionsnedsättning och deras nya verksamhet med second hand innefattar klädtvätt, sortering, torkning och strykning. En perfekt match för Loza Foundation som också driver projekt för funktionshindrades rättigheter.

Inom ramarna för projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom genomför Loza Foundation konkreta insatser för de fattigaste och mest utsatta i Europa. Med fokus på FN:s Globala mål för en hållbar utveckling bidrar arbetet direkt till de fyra första målen: Ingen fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande samt God utbildning för alla. 

– Under 2022 har vi utökat projektet från cirka 100 till över 200 barn och föräldrar. Vi utvecklar nu ett nationellt projekt i Nordmakedonien och har under året besökt 14 av de mest utsatta områdena. Syftet med det nationella projekt är att ”utbilda en generation” och därmed skapa förutsättningar för minskad fattigdom. Att gå i skolan och lära sig läsa och räkna är på lång sikt vägen ut ur fattigdom, genom utbildning kan människor få arbete och bli en del av samhället, säger Sabina Grubbeson.

Ge en julklapp till Europas fattigaste barnfamiljer!

Tack vare våra fina företags- och partnersamarbeten kommer Loza Foundation kunna fortsätta arbeta på plats och skicka hjälpsändningar.

Just nu ser vi dock ett minskat ekonomiskt stöd från företag och allmänhet, samtidigt som behovet ökar kraftigt, därför behöver vi fler som hjälper till, både månadsgivare, faddrar och företagspartners.

Med ett ökat stöd kan vi fortsätta och skala upp vårt arbete och nå ut till fler.

– Tänk gärna på Loza Foundation som julklapp till någon du bryr dig om. Ett fadderskap är en fin gåva, som inte bara gläder mottagaren utan även bidrar till att en människa i extrem fattigdom kan överleva vintern och känna tillit till framtiden, säger Sabina Grubbeson.

Loza Foundations företagssamarbete

Här kan du läsa mer om hur företagssamarbetet gör det möjligt för Loza Foundation att kunna hjälpa fler barnfamiljer ut ur extrem fattigdom. För att bli företagsvän, kontakta [email protected]

Vill du bli månadsgivare

Som månadsgivare stödjer du kontinuerligt Loza Foundations arbete. Du kan läsa mer om att bli månadsgivare på vår hemsida. Bli månadsgivare här.

Barnfamiljer i extrem fattigdom

Stöd- och mentorprogrammet Barnfamiljer i extrem fattigdom i Nordmakedonien medverkar till de Globala målen för en hållbar utveckling genom mål nr 1, Ingen fattigdom.

Läs mer om FN:s Globala mål här.

För ytterligare information
Sabina Grubbeson, grundare och generalsekreterare, 0733-21 38 23, [email protected]

Loza Foundation är en insamlingsstiftelse som arbetar för de mest utsatta människorna i Europas fattigaste länder. Genom bidrag från både privatpersoner och företag genomförs konkreta projekt på plats. Stiftelsen grundades 2017 och är beviljad 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. www.lozafoundation.org

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.