Lunds universitets valexpertlista 2022

| 27 juni, 2022 | 0 kommentarer

Här finner du statsvetare, ekonomer, historiker med flera, som kan kommentera dagsaktuella händelser eller ge långsiktiga analyser kring frågor som rör olika val. 

Parlamentarism, partier och val (samtliga statsvetare)

Hanna Bäck[email protected], 046-222 01 61
Område: väljarbeteende, strategiskt röstande, regeringsbildning och koalitionspolitik

Annika Fredén[email protected], 046-222 45 54
Område: väljarbeteende och opinion

Anthoula Malkopoulu[email protected]
Område: Högerkantspartier

Malena Rosén Sundström[email protected], 046- 222 49 94
Område: Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Anders Sannerstedt[email protected],
Område: Sverigedemokraterna, kommunalpolitik, lokalval, folkomröstningar

Florence So[email protected]
Område: Partipolitik och val

Mikael Sundström[email protected]
Område: Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Juridiska aspekter på val, överklagande av val samt regeringsbildning

Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt, 046-222 10 09, [email protected]

Henrik Wenander, professor i offentlig rätt, 073-053 88 17, [email protected]

Expertinflytande i politiken

Maria Hedlund, statsvetare, [email protected], 046-222 01 63

Åsa Knaggård[email protected], 046-222 01 64

EU och svenska valet, Europafrågor

Maria Strömvik, statsvetare, 046-222 04 87, [email protected]

Anamaria Dutceac Segesten, statsvetare, [email protected], 0768-07 55 28
Område: Sociala medier, valkampanjer, europapolitik, nationella och europeiska identiteter, Balkan, Öst- och Centraleuropa

Säkerhetspolitik, utrikespolitik och underrättelseanalys

Rickard Bengtsson, statsvetare[email protected], 046-222 89 39
Område: Nato- och EU-politik

Tobbe Pettersson[email protected], 046-222 89 33
Område: militär- och personbaserad underrättelseverksamhet, genusperspektiv på underrättelseverksamhet, underrättelsesamverkan, metoder och internationella operationer

Tony Ingesson[email protected]
Område: Metoder, vilseledning, psykologiska- samt organisationsperspektiv

Magnus Andersson[email protected]
Område: säkerhetstjänst, polisiär underrättelseverksamhet, terrorism och organiserad brottslighet

Johan Matz[email protected], 046-222 89 29
Område: sovjetisk och rysk utrikes- och säkerhetspolitik/säkerhetstjänst, underrättelseverksamhet

Wilhelm Agrell[email protected] 
Område: historiska perspektiv och svenskt underrättelseväsen

Karin Aggestam[email protected], 046-222 49 23, 0703-70 02 15
Område: utrikespolitik, diplomati och internationella förhandlingar, Mellanöstern

Annika Bergman Rosamond[email protected]
Område: genusperspektiv på utrikes- och försvarspolitik

Annika Björkdahl, [email protected]
Område: genusperspektiv på utrikespolitik

Catarina Kinnvall[email protected] 
Område: säkerhetspolitik

Mi Lennhag[email protected] 
Område: Öst- och Centraleuropa

Politisk polarisering och politik i sociala medier

Nils Gustafsson[email protected], 042-35 65 18

Desinformation och påverkan av svenska valet

James Pamment, strategisk kommunikation, [email protected], 042-35 65 82

Demokratifrågor

Ylva Stubbergaard, statsvetare, [email protected] 046-222 80 49

Intresseorganisationer och civilsamhället

Ylva Stubbergaard, statsvetare,  [email protected], 046-222 80 49 

Annika Bergman Rosamond, [email protected]
Område: Populärkultur och politik, med betoning på kändisskap

Makteliter inom civilsamhället

Håkan Johansson, socialt arbete, [email protected], 046-222 09 88, 0708-49 48 67 

Malin Arvidsson, socialt arbete, [email protected], 046-222 79 51  

Statistik och valprognoser

Jonas Wallin, universitetslektor i statistik, [email protected]
Område: främst spatial (rumsberoende) statistisk och högdimensionell statistik, men även stokastisk modellering/maskininlärning inom epidemiologi. Även bayesiansk modellering inom “polls-of-polls” och valprognoser.

Historiska perspektiv

Lars Edgren, professor i historia, [email protected], 0705-78 83 67
Område: de politiska partiernas och partisystemets historia

Martin Ericsson, forskare i historia, [email protected], 0704-59 02 98
Område: demokratins historia, politiskt våld i det förflutna, rösträttens historia

Språkbruk, självframställning, identitetspolitik, litteratur, kultur

Evelina Stenbeck, forskare i litteraturvetenskap, [email protected], 0708-37 41 30
Område: hur politiker uttrycker sig, vilka symboler och metaforer de använder

Politik(er) och litteratur

Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, [email protected], 046-222 84 67
Område: kan prata om politiker som själva skriver eller på andra sätt använder litteratur i sin verksamhet. 

Riksbank, penningpolitik, bostadsmarknad, finanskris 

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, [email protected], 046-222 46 44
(kan även svara på frågor om klimat och hållbar utveckling hur ett makroekonomiskt perspektiv)

Arbetsmarknadspolitik

Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt, [email protected], 046-222 11 38
Område: för frågor om arbetsmarknad, arbetsrätt, gig-ekonomi, arbetskraftsmigration, nya LAS, kollektivavtal, stridsåtgärder

Andreas Inghammar, docent i handelsrätt på Ekonomihögskolan, [email protected], 0733-91 96 02
Område: frågor om socialförsäkringar, pension, arbetsmarknadsfrågor, arbetsrätt, EU-arbetsrätt, diskrimineringsfrågor (särskilt i arbetslivet).

Roland Paulsen, docent i sociologi vid Ekonomihögskolan, [email protected], 046-222 32 64, 0737-83 93 37
Område: I synnerhet frågor om Arbetsförmedlingen, arbetstidsförkortning och psykisk ohälsa

Anders Kjellberg, professor i sociologi, [email protected], +46 46 222 88 47, https://www.soc.lu.se/anders-kjellberg
Område: forskar bland annat om arbetskraftsmigration och fackliga organisationer

Christopher Mathieu, docent i organisations- och arbetssociologi, [email protected] https://www.soc.lu.se/christopher-mathieu
Område: arbetsmarknad och kulturfrågor

Martin Nordin, utredare på AgriFood på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, [email protected], 0709-55 80 70
Område: Kan svara på frågor om inkomstojämlikhet, Skånes och Blekinges arbetsmarknad, jordbruk och land vs stad

Välfärdsfrågor

Niklas Altermark[email protected] 
Område: funktionhinderpolitik och socialpolitik

Moira Nelson[email protected], 046-222 89 46
Område: socialpolitik

Martina Axmin, forskare i socialrätt, [email protected], 0704-77 89 85
Område: frågor om socialförsäkringssystemet inklusive pensioner samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt med inriktning på socialrätt, medicinsk rätt, barnrätt, äldrerätt samt mänskliga rättigheter, [email protected], 0703-27 74 63
Område: frågor rörande rättsliga, sociala och etiska frågor om socialtjänst och hälso- och sjukvård

Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, [email protected], 046-222 86 80
Område: sjukvård med fokus på vårdval, konkurrens, ersättningsmodeller, digitalisering i primärvård.

Anders Anell, professor i företagsekonomi, [email protected], 0705-85 35 04
Område: medicin och hälsovetenskap, sjukvårdsorganisation. Har bl.a. utrett primärvårdens resurser, styrning och organisation

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, [email protected], 046-222 49 70
Område: forskar på smart matchning med AI – skolval, njurbyten, placering av flyktingar. Hanhar matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser, liksom donator och mottagare gällande njurar och flyktingar med lämplig mottagningsort. Lyfter frågor om rättvisa, effektivitet och likabehandling med hjälp av algoritmer. 

Pensioner

Agneta Kruse, universitetslektor i nationalekonomi (pensionerad) vid Ekonomihögskolan, [email protected], 0738-28 32 10, 046-222 86 69,
Område: svarar gärna på frågor om olika aspekter av pensionssystemet och pensionsreformer.

Andreas Inghammar, docent i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, [email protected], 0733-91 96 02
Område: frågor om socialförsäkringar, pension, arbetsmarknadsfrågor, arbetsrätt, EU-arbetsrätt, diskrimineringsfrågor (särskilt i arbetslivet)

Kändisar, aktivism och politik

Annika Bergman Rosamond, statsvetare, [email protected], 046-222 46 91

Migration

Catarina Kinnvall[email protected], 0725-42 00 15, 046-222 80 94, 

Johan Sandberg, doktor och biträdande lektor i sociologi, invandring och integration, [email protected], +46 46 222 43 70, https://www.soc.lu.se/johan-sandberg

Brottsbekämpning och straff samt sexualbrott

Ulrika Andersson, professor i straffrätt, [email protected], 0702-573404

Linnea Wegerstad, forskare i straffrätt, [email protected], 0739-495 637

Miljö- och klimatpolitik

Fariborz Zelli, statsvetare, [email protected], 046-222 47 64

Ina Möller[email protected], 046-222 89 41, 0739-04 09 54

Johannes Stripple[email protected], 046-222 04 88, 0708-19 71 29
Område: svensk miljö- och klimatpolitik, berättelser om klimatframtider

Roger Hildingsson[email protected], 046-222 47 62, 0709-3 15 71
Område: svensk miljö- och klimatpolitik

Tobias Nielsen[email protected], 046-222 01 65

Åsa Knaggård[email protected], 046-222 01 64
Område: svensk miljö- och klimatpolitik

Magdalena Bexell[email protected], 046-222 01 66
Område: globala hållbarhetsmålen, SDGs, Agenda 2030

Martin Hall[email protected], 046- 222 89 54
Område: djurrätt, rovdjurspolitik

Max Åhman, universitetslektor vid Miljö- och energisystem, [email protected], 046-222 95 43
Område: klimatpolitik och industrins omställning

Nationalism, främlingsfientlighet och radikalisering

Hanna Bäck, statsvetare, [email protected], 046-222 01 61

Catarina Kinnvall, statsvetare, [email protected], 0725-42 00 15, 046-222 80 94

Ted Svensson, statsvetare, [email protected], 046-222 03 43

Svensk infrastrukturs betydelse för ekonomi och arbete – historiska perspektiv på el, järnväg och teknikutveckling

Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, [email protected], 0703-74 83 91, 046-222 74 91
(Kan också tala om den svenska modellen och migration)

Internationell handel, handelspolitik, handelsavtal, globalisering

Maria Persson, docent i nationalekonomi, [email protected], 046-222 46 70

Skolpolitik

Mikael Sundström[email protected], 0705-81 17 03

Anna Flyman Mattsson[email protected], 070-331 98 70 
Område: svenska som andraspråk, ämnet i skolan, modersmålsundervisning, flerspråkighet i skolan

Antoinette Hetzler, professor i sociologi, [email protected], +46 46 222 88 12, https://www.soc.lu.se/en/antoinette-hetzler
Område: privatisering av den offentliga sektorn, sociala rättigheter och reglerandet av den offentliga sektorn, samt kvinnodominerade yrken i den offentliga sektorn. Konflikt i skolan, elevers och lärares rättigheter och skolans klimat

Forskningspolitik och innovation

Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia, innovationsekonomi, [email protected], 046-222 96 50, 0736-94 63 42
Område: investeringar i forskning och utveckling, innovation, företag, individer och akademi 

Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor vid Ekonomihögskolan, [email protected], 0725-43 49 39, 046-222 76 20,
Område: frågor som rör forskningspolitik, universitetsstyrning och relationer mellan stat och näringsliv

Anna Jonsson, docent i organisation vid Ekonomihögskolan, [email protected],  0708-69 89 99, 046-222 36 48
Område: kunskap och lärande i organisationer och samhälle.

Kamerabevakning, personlig integritet, digitalisering och digitala storbolag 

Markus Lahtinen, universitetslärare och forskare i informatik vid Ekonomihögskolan, [email protected], 046-222 91 59, 0707-21 89 45,

Handel, e-handel, cityhandel och svenska stadskärnor

Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, [email protected], 0709-96 76 80
Område: frågor om företags marknadsföring, handel i stadskärnor, starka varumärken och prissättningsstrategier. Undersöker hur nätjätten Amazons etablering i Sverige påverkar konsumenters beteenden och uppfattningar. Forskar även om handelns utveckling och anser att cityhandel och stadskärnornas utveckling bör vara en valfråga

Sociala medier och politisk aktivism

Tobias Linné, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, [email protected]

Äldrefrågor/äldreforskning

Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan, [email protected], 046-2221293, 073-316 77 34
Område: frågor om äldreomsorg, åldersdiskriminering, pensionärsorganisationer och sociala problem som drabbar äldre (missbruk, psykisk ohälsa hemlöshet etc)

Tove Harnett, docent i socialt arbete, [email protected], 046- 222 14 26
Område: äldreomsorg 

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård och koordinator för forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet, [email protected], 046-2221940, 070-317 31 11
Område: frågor som rör bostäder och närmiljö för den åldrande befolkningen. Kan ge breda perspektiv på åldrandet som fenomen, ålderism och vikten av att göra äldre delaktiga i forskningen och i samhället

Agneta Malmgren Fänge, docent i arbetsterapi, [email protected], 046-222 19 72, 070-341 19 62
Område:forskar kring bostadsanpassningar och tekniska hjälpmedel. Särskilt intresse för välfärdsteknologi. Fokuserad på hur vi kan utbilda icke-legitimerad personal inom vård och omsorg att möta behoven av kompetens 

Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, [email protected], 040-39,13 20, 0708-53 86 45
Område: arbetar med flera nationella studier om vad som påverkar äldres hälsotillstånd, vård och omsorg. Kognitiv funktion hos äldre, vaskulära riskfaktorer, kost, orsaker till fall och fraktur och befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande. 

Elisabeth Londos, professor i psykiatri med särskild inriktning mot demenssjukdomar och kognition vid Lunds universitet och överläkare vid SUS, Minnesmottagningen, [email protected], 0725-99 70 39

Oskar Hansson, professor i klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid SUS, Minnesmottagningen, [email protected], 072–26 77 45

Folkhälsa, socialmedicin, primärvårdsforskning

Juan Merlo, professor I socialmedicin, [email protected], 0705-09 22 65
Område: jämlikhet och vård på lika villkor enligt behov och alla människors värdighet, skillnader i hälsa och sjukvårdskonsumtion

Jan Sundquist, professor i allmänmedicin, primärvårdsläkare och verksamhetschef vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, [email protected], 0705-80 75 30

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin, primärvårdsläkare, forskargruppsledare vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, [email protected], 0725-50 39 33, 

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 46 000 studenter och över 8 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Prenumera på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av våra drygt 5 000 forskare kommenterar aktuella händelser: https://www.lu.se/kategori/nyhetsbrevet-apropa

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.