Connect with us

Marknadsnyheter

M2 Asset Management AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

Published

on

PRESSMEDDELANDE
2022-11-24

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2022

 • Intäkter från den egna fastighetsverksamheten uppgick till 92 mkr (98), en minskning med -6%.
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 1 101 mkr (767), en ökning med 44%.
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter uppgick till 58 mkr (61) under kvartalet medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade till -79 mkr (57). Eftersläpningen i den legala redovisningen avseende BRF-projekt påverkar i kvartalet rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling negativt med 47 mkr.
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 6 mkr (101).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -3 465 mkr (1 172).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -450 mkr (107).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -284 mkr (419).
 • Kvartalets resultat före skatt uppgick till -4 455 mkr (1 294).
 • Kvartalets resultat uppgick till -4 327 mkr (1 257).

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Intäkter från den egna fastighetsverksamheten ökade med 2% till 281 mkr (276).
 • Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag ökade med 27% till 3 452 mkr (2 718).
 • Driftöverskottet från direktägda fastigheter ökade med 11% till 175 mkr (158) medan rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling minskade till -69 mkr (223). Eftersläpningen i den legala redovisningen avseende BRF-projekt påverkar i perioden rörelseresultatet från entreprenad och projektutveckling negativt med 132 mkr.
 • Rörelseresultatet minskade till 94 mkr (328).
 • Resultatandelar i intresseföretag uppgick till -2 197 mkr (2 677).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -431 mkr (332).
 • Värdeförändringar på finansiella tillgångar påverkade resultatet med totalt -2 048 mkr (1 545).
 • Resultat före skatt uppgick till -4 390 mkr (4 365).
 • Periodens resultat uppgick till -3 944 mkr (4 158).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Marknaden har under kvartalet fortsatt präglats av hög inflation och stigande räntor, vilket generellt försämrat möjligheter till finansiering, och framför allt påverkat obligationsmarknaden negativt. Dessa faktorer har bidragit till en generell kursnedgång på aktiemarknaden vilket i hög grad påverkat fastighetsaktier.
 • M2 utökade under kvartalet sitt ägande i Strategiska fastighetsinnehav genom förvärv av 725 000 st aktier i Castellum samt förvärv av 125 000 stamaktier av serie A, 5 450 000 stamaktier av serie B och 50 000 stamaktier av serie D i Corem.
 • Minskning av innehav har under kvartalet gjorts främst i Sagax, Neodynamics, RhoVac, och Embracer. Ytterligare några innehav har lämnats helt, här återfinns Bactiguard och Lundin Mining.
 • Ett nyttjandevärde har beräknats avseende intressebolagen vilket resulterat i nedskrivning om 2 024 mkr för Castellum och för Corem en nedskrivning om 1 307 mkr.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • M2 ingick den 6 oktober avtal om att avyttra 40 000 000 aktier i Castellum, motsvarande ca 12,2 procent av utestående aktier i Castellum. Försäljningen gjordes då fortsatt sjunkande börskurser på M2:s innehav bedömdes påverka M2:s förmåga att fullgöra sina finansiella åtaganden. Avyttringen har skett till Akelius Residential Property AB. Efter transaktionen uppgår M2:s ägande till motsvarande 6,1 procent av utestående kapital och röster i Castellum.
 • Genom transaktionen har M2 erhållit en kontant köpeskilling om cirka 4,6 miljarder kronor, som minskat M2s nettoskuld i motsvarande grad samt frigjort likvida medel för lösen av kommande obligationsförfall 2022 och 2023.
 • Efter periodens slut har det genomförts återköp av obligationer till ett värde om 915 mkr. Totalt uppgår därefter icke- säkerställda obligationslån till netto 4 100 mkr
 • Resultateffekten från försäljningen av aktier i Castellum uppgår till cirka -6,1 miljarder kronor. Den negativa resultateffekten inkluderar omvärdering av kvarvarande innehav i samband med omklassificeringen från Intresseföretag till Långfristigt värdepappersinnehav. Soliditeten, allt annat lika, minskar från 51,5 procent till cirka 49 procent.
 • Den 19 oktober meddelade Wästbygg Gruppen i ett pressmeddelande att resultatet för tredje kvartalet skulle bli lägre än förväntat efter nedskrivningar på 65 mkr, hänförliga till ett fåtal projekt inom Wästbyggs segment Logistik och industri.
 • Wästbygg har tecknat sitt första entreprenadavtal på den finska marknaden. Beställare är Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus och uppdraget omfattar en logistikanläggning om 9 000 kvm belägen i Nurmijärvi.
 • Andreas Lindenhierta, senast CFO för Byggvesta AB, har tillträtt som CFO för M2 den 24 oktober 2022.
 • Mia Arnhult har valt att frånträda sin roll som VD för M2 och Anders Gustafson utsetts som tillförordnad VD för M2 med tillträde 14 november 2022. Mia kvarstår oförändrat som styrelseledamot i M2.

Denna information är sådan som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Gustafson, t.f VD, e-post: [email protected]
Andreas Lindenhierta, CFO, e-post: [email protected]

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Lyxig SUV från Hongqi premiärvisas på eCarExpo

Published

on

By

Den kinesiska biltillverkaren Hongqi visar upp sin nya helelektriska SUV, E-HS9, under eCarExpo i Göteborg den 2- 4 december. Bilmärket Hongqi, som är framstående inom kinesisk fordonsexpertis och lyx, har kraftigt ökat sin närvaro på både den svenska och norska marknaden under de senaste åren. Mycket tack vare att båda länder ligger långt framme när det gäller elfordon och  laddinfrastruktur.

Hongqi EHS9 SUV

När eCarExpo går av stapeln i år i Göteborg finns den kinesiska fordonstillverkaren på plats för första gången och visar upp sin SUV E-HS9.  SUVen innehåller en uppsjö av högteknologiska smarta funktioner som konkurrerar med några av de främsta europeiska elbilstillverkarna. Något som svenska bil- och teknikentusiaster får chansen att se och testa under eCarExpo.

E-HS9 finns i tre varianter: COMFORT, PREMIUM och EXCLUSIVE.

Alla varianter har tre sittrader, även om Exclusive-modellen har ett säte mindre för extra utrymme för passagerarna. SUV:en har 21-tumshjul och en elegant design. SUV:en kommer i färgerna Dark Night Black, Silver Grey och Alpine White med möjlighet att välja en takfärg som skiljer sig från karossfärgen.

Dörrhandtagen dras automatiskt tillbaka när bilen parkeras eller är i rörelse och instegsbelysning tänds när man går in i eller lämnar bilen.  Invändigt finns en intelligent, automatjusterande ratt,   fyra oberoende klimatzoner, ett ultrabrett panoramatakfönster och krockkuddar. Basmodellen COMFORT kostar från 899 900 SEK, PREMIUM från 1 079 900 SEK och EXCLUSIVE från 1 169 900 SEK.

För mer information:

Sofia Wassén, Project Manager Marketing, mail: [email protected]
Telefon: +46 31-790 04 00
Hemsida: www.hongqi.se

Om Hongqi

Hongqi är Kinas äldsta biltillverkningsföretag och startade redan 1958. Under 1960- och 1970-talen var Hongqi-bilen favorit som premiumval och användes ofta vid diplomatbesök i Kina. De senaste tio åren har fokus varit att tillverka bilar för den genomsnittlige konsumenten och 2018 togs ett helt nytt designkoncept och ett utökat sortiment bilar fram. Sedan dess har Hongqi haft en explosiv tillväxt på de kinesiska hemmamarknaderna och sextiofaldigt ökat sin försäljning. Hongqi introducerar nu sina bilar på fler marknader i Asien, Mellanöstern och Europa.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Shopping för nästan 9,3 miljarder under årets Black Week

Published

on

By

Black week ökade i popularitet jämfört med i fjol. I år säger konsumenterna att de har handlat för 9,3 miljarder* kronor under Black week. Det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året. Närmare hälften (48 %) valde att handla under Black week och en stor andel hade planerat sina inköp i förväg. Det visar en undersökning** som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av PostNord. 

Det var mycket som bäddade för en stor shoppingfest under Black Week. Många e-handlare har suttit på stora lager och har därmed haft generösa erbjudanden samtidigt som konsumenterna har blivit betydligt mer prismedvetna och planerat sina inköp.

– Att Black week har omfamnats av konsumenterna i år, märker vi av på våra terminaler runt om i Sverige, där det har varit högtryck. Totalt hanterade vi nästan 1,2 miljoner paket och varubrev dygnet mellan söndag och måndag som brukar vara toppdygnet efter Black week. Under veckan har volymerna varit fortsatt höga, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Merparten (77 %) av konsumenterna gjorde en del av sina inköp via nätet samtidigt som andelen som handlade i fysisk butik återigen har ökat (46 %) och är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Endast 10 procent av de som handlade under Black week handlade från utlandet, vilket är en lägre andel än under de senaste åren, något som har gynnat de svenska e-handelsföretagen.  

– Att det skulle bli konsumenternas Black week fanns flera indikationer på, något som vi förutspådde redan i E-barometern för tredje kvartalet. Några av förklaringarna till ökningen i år är att många företag har suttit med stora lager och därför haft väldigt bra kampanjer under veckan. Samtidigt har fler konsumenter blivit mer prismedvetna och gjort både planerade inköp och julhandlat under Black week, säger Mathias Krümmel.

Fakta från undersökningen: 

 • 94 procent av svenskarna uppmärksammande Black week 
 • 48 procent valde att handla under rean 
 • 46 procent handlade i fysiska butiker (flerval)
 • 77 procent handlade i webbutik (flerval)
 • Drygt hälften (54 %) handlade enbart i webbutik under Black week  
 • De populäraste kategorierna att handla var:
  • kläder och skor (59 %) 
  • hemelektronik (33 %) 
  • skönhet och hälsa (31 %)
 • 14 procent handlade bara julklappar, 26 procent julklappar samt saker till sig själv och 40 procent köpte endast saker till sig själv. 
 • 53 procent uppgav att de mest gjort planerade inköp.  
 • Av de som uppgett att de konsumerat mindre i år svarade 32 procent att det berodde på försämrad ekonomisk situation på grund av allmänt höjda priser och levnadskostnader. 

* Fasta priser 

** Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo 26–27 november bland ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning 18–79 år. Frågorna ställdes om perioden 21–27 november, och undersökningen genomfördes med Kantar Sifos webbpanel. 

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: [email protected]

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2021 hade koncernen cirka 28 500 anställda och en omsättning på 40,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressinbjudan till nordisk konferens om personlig assistans – framgångssagan och utmaningarna

Published

on

By

Riksföreningen JAG anordnar en nordisk konferens den 23 december i Stockholm i samarbete med Föreningen JAG i Finland och Foreningen JAG i Norge. Konferensen arrangeras med stöd av Nordens välfärdscentrum.

Välkommen till en spännande genomlysning av personlig assistans som framgångsfaktor och förutsättning för att förverkliga FNs konventioner om rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Intressanta programpunkter om IQ-diskriminering, mänskliga rättigheter och presonlig assistans där vi gästas av politiker, forskare och jurister. Ta del av det fullständiga programmet i bifogad pdf.

Delta på plats på Klara Södra Kyrkogata 1 eller följ programpunkterna på länk.

Länk till fredagens sändning, 2 december kl 1117

Länk till lördagens sändning, 3 december kl 9:30–15

Varmt välkommen!

Cecilia Blanck
Verksamhetsansvarig Riksföreningen JAG
08-789 30 00
[email protected]

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.