Magnolia Bostad avser att emittera nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer samt offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående seniora icke-säkerställda obligationer

| 2 maj, 2022 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

  

Magnolia Bostad AB (publ) (”Magnolia Bostad”) erbjuder innehavare av Magnolia Bostads utestående, nedan listade obligationer (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Magnolia Bostad köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet kommer vara begränsat till en volym om SEK 200 000 000. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i det återköpsdokument daterat 2 maj 2022 (”Återköpsdokumentet”).

 

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

 

2020/2024 Sr Unsec FRN / SE0014956454 / SEK 550 000 000 / SEK 550 000 000 / SEK 1 250 000 / 102.00 %

 

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://om.magnoliabostad.se/sites/default/files/220502_Tender_Information_Document.pdf

 

 

I samband med Återköpserbjudandet avser Magnolia Bostad att ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om SEK 500 000 000 under en ram om SEK 1 500 000 000 med en förväntad löptid om 4,0 år (de ”Nya Obligationerna”), med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

 

Ett belopp motsvarande obligationslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Magnolia Bostads ramverk för gröna obligationer ’Green Bond Framework’/’Gröna Ramverket’ inklusive delvis för att refinansiera Obligationerna. Magnolia Bostads ramverk för gröna obligationer har fått en mellangrön nyans ’Medium Green Shade’ från Cicero Shades of Green.

 

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 5 maj 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Magnolia Bostad. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 12 maj 2022. Magnolia Bostads återköp av Obligationer är villkorat av bland annat en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

 

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kan vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

 

Magnolia Bostad har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

 

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

 

Dealer Managers:
Nordea Bank Abp: [email protected]
Swedbank AB (publ): [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, CFO

072 720 00 06, [email protected]

 

 

 

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2022 kl. 09.45 CEST.

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Mer information på www.magnoliabostad.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.