Magnolia Bostad presenterar nya mål och ny utdelningspolicy

| 23 februari, 2021 | 0 kommentarer

Magnolia Bostad presenterar nya mål och ny utdelningspolicy som idag antagits av styrelsen. Bolagets verksamhetsmål och finansiella mål grundas i bolagets affärsplan som inkluderar hyresbostäder, bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell, både för försäljning och egen förvaltning.

Mot bakgrund av Magnolia Bostads satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning har styrelsen gjort en översyn av bolagets mål och utdelningspolicy för att de bättre ska avspegla den framtida affären.

Verksamhetsmål:

  • Magnolia Bostad ska innan slutet av 2025 inneha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Detta avser Magnolia Bostads egna ägande och bolagets ägarandel i JV-bolag.
  • Magnolia Bostad ska produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.
     

Finansiellt mål:

  • Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.

Dessa nya mål ersätter tidigare kommunicerade verksamhetsmål och finansiella mål.

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen ska långsiktigt motsvara upp till 30 procent av resultatet. Magnolia Bostad kommer de närmaste åren prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter, vilket kommer innebära ingen eller låg utdelning under denna period.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Tengelin, VD
[email protected]

Fredrik Westin, CFO
[email protected]

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, [email protected]
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari kl. 22.30.

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *