Magnolia Bostad säljer det första projektet inom ramavtalet med Heimstaden Bostad

| 23 december, 2019 | 0 kommentarer

Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholms kommun, omfattande 141 boenden, 80 vårdboenden samt en stor livsmedelsbutik i markplan. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 755 mkr.

Projektet är den första försäljningen inom det ramavtal som Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad ingick den 20 juni 2018. Ramavtalet innebär att Heimstaden Bostad ska förvärva bostadsprojekt omfattande 14 projekt om cirka 5 300 boenden av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 9,6 mdkr.

Fastigheten är belägen inom ett område som står inför en stor förändring då det håller på att omvandlas från industriområde till en blandstad med bostäder, kontor, butiker och annan service. Fastigheten har ett mycket bra läge med närhet till pendeltågstrafik och busskommunikationer.

Totalentreprenör är Consto. Operatör för vårdboendet är Vardaga, med vilka ett 15-årigt hyresavtal tecknats. Det finns även ett 12-årigt hyresavtal tecknat med Coop för livsmedelsbutiken i markplan.

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning vilket beräknas ske under 2023. 

Magnolia Bostad tecknar avtal om förvärv av fastighet i Spånga

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Persson, Chef Affärsgenerering och Regionchef Öst
070 533 15 68,
[email protected]

Mikaela Senator, IR ansvarig
070 775 57 57, [email protected]

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *