Magnolia Bostads aktier får grön märkning av Nasdaq

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Nasdaq lanserade idag sitt Green Designations-program baserat på kriterierna i Nasdaq Green Equity Principles som bygger på utvecklingen inom hållbar finansiering och dialog med marknadsintressenter. Beteckningarna kommer att stödja ökad synlighet mot investerare som söker hållbara investeringar. Enligt bedömningen gjord av CICERO Shades of Green, en Nasdaq-godkänd granskare, kvalificerar Magnolia Bostad sig för Nasdaq Green Equity Designation.

Nasdaq Green Equity Designation är en frivillig beteckning för företag noterade på Nasdaqs nordiska marknader. Företag som kvalificerar sig har omsättning som till mer än 50 procent härrör från aktiviteter som anses vara gröna och omsättningen från fossila bränslen måste vara mindre än fem procent. Dessutom måste den övervägande delen av företagets investeringar tilldelas aktiviteter som är gröna. En kvalitativ bedömning av företagens anpassning till Nasdaq Green Equity Principles görs av en av Nasdaq godkänd granskare. CICERO Shades of Green har utfört granskningen av Magnolia Bostad som visar att 86 procent av omsättningen, 78 procent av kostnaderna och 87 procent av investeringarna identifieras som gröna. I Cicero Shades of Green:s utvärdering ingår även en analys av hur förenligt bolagets verksamhet är med EU:s taxonomi for hållbara aktiviteter och en utvärdering av Magnolia Bostads styrning av bolaget.

Som en del av Nasdaqs engagemang inom ESG, och baserat på den ökade efterfrågan på hållbara investeringar, lanserade vi Nasdaq Green Designations för att stödja aktieemittenter med deras gröna affärsmodeller och strategier. Vi är glada att Magnolia Bostad är en av de första emittenterna som ansöker, och det är med glädje som vi stödjer dem med den synlighet som Nasdaq kan erbjuda på deras fortsatta resa som ett Nasdaq Green Equity Designation-företag”, säger Adam Kostyál, chef för European Listings, Nasdaq.

Magnolia Bostads gröna ramverk för aktier beaktar företagets hela affärsmodell. Uppföljning av ramverket kommer att ske årligen där Magnolia Bostad kommer att rapportera hur stor del av bolagets omsättning, kostnader och investeringar, var och en för sig, som är kopplade till miljöcertifierade projekt eller andra projekt som också har lika med eller mer än 10 procent lägre energiförbrukning än lagkrav enligt Boverkets byggregler.

Vi är glada att Nasdaq nu erbjuder oss att ytterligare tydliggöra vårt hållbarhetsvärde för våra investerare genom bland annat att ge Magnolia Bostad en grönmarkering på aktielistan”, säger Johan Tengelin, VD Magnolia Bostad.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, CFO
[email protected]

Marita Björk, IR- och pressansvarig finansiell media
072 720 00 06, [email protected]

Magnolia Bostad AB (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *