Mandel Design Group offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

| 28 september, 2021 | 0 kommentarer

Mandel Design Group AB (”Mandel Design” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 28 september 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med Mandel Designs företrädesemission under det andra kvartalet 2021. Under perioden 13 september – 27 september 2021 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjlighet att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 4 938 458 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Mandel Design tillförs därmed cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK, genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1.

 

Antal aktier och aktiekapital

Mandel Design tillförs cirka 9,7 MSEK, genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, före emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Det totala antalet aktier som kommer registreras genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 är 4 938 458. 

Som tidigare kommunicerats ingick Bolaget den 23 augusti 2021 ett garantiåtagande med syfte att teckna upp det antal aktier som motsvaras av outnyttjade teckningsoptioner av serie TO1. Det totala antalet aktie som kunde tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 uppgick till 5 272 538 och således tecknar och betalar garanten för 334 080 aktier.

När de nya aktierna har registrerats, för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 samt för garantiåtagandet, hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Mandel Design uppgå till 30  890 151 och aktiekapitalet uppgå till 3  861 268,91 SEK.
 

VD har ordet

Det är med glädje jag kan konstatera att vi i och med ovan gett bolaget bästa förutsättningar att fortsätta exekvera på vår kommunicerade strategi om att möjliggöra tillväxt i våra varumärken samt utöka vår portfölj av e-handelsbolag. Med denna kapitalinjektion kommer vi fortsatt kunna accelerera våra initiativ med syfte att bredda Bolagets fundament och exponering mot fler marknader och målgrupper.

Det ska dock poängteras att detta endast är början på den resa vi initierat och jag ser med stor entusiasm fram emot att fortsätta utveckla och investera i våra varumärken samt konstant utvärdera möjligheter till att komplettera vår portfölj av e-handelsbolag. Nu fortsätter vår resa för att möjliggöra en så god tillväxt som möjligt för våra varumärken för att på så sätt skapa ett ett långsiktigt värde för våra aktieägare.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör, Alexander Winqvist

[email protected]

www.mandeldesign.se

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är ett e-handelsbolag med höga ambitioner gällande produkter och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *