Mantex levererar Biofuel Analyzer till Norge

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 10:00 CET

Mantex AB

(
publ) har idag ingått avtal med Norsk Treteknisk Institutt om att leverera en Biofuel Analyzer med leverans under andra kvartalet 2018. Affären har ett totalt värde om cirka 820 000 SEK

(
800

000 NOK)
. Avtalet sträcker sig över perioden april 2018


april 2019. Detta är den första leveransen av en Biofuel Analyzer utanför Sverige.

Norsk Treteknisk Institutt är intresserade av att utvärdera besparingspotentialen i den norska sågverksindustrin genom mätning av fukthalt i avskalad bark. På sågverken återanvänds barken som biobränsle och genom en mer exakt mätning av fukthalten ser man en möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

”Vi ser en potentiell besparingspotential på en halv miljard norska kronor för den norska sågverksindustrin som helhet”, säger Henning Horn, projektledare på Norsk Treteknisk Institutt.

En av huvudanledningarna till att Norsk Treteknisk Institutt väljer Biofuel Analyzer är att de ser Mantex patenterade röntgenteknik som en effektiv metod för att tillförlitligt analysera biobränsle.

“Det är oerhört spännande att ett renommerat forskningsinstitut som Norsk Treteknisk Institutt valt att inkludera vår teknik i detta projekt”, säger Max Gerger, VD på Mantex. ”Sågverksindustrin är en ny intressant marknad för våra produkter”.

För mer information vänligen kontakta

Karl Wejke, Säljansvarig för bioenergi, +46 72-857 32 48 eller [email protected]

Om Norsk Treteknisk Institutt

Norsk Treteknisk Institutt etablerades 1949 som ett branschforskningsinstitut och ägs av ca 130 medlemsföretag. Institutet främjar medlemsföretagens lönsamhet med hjälp av uppdaterad kunskap om trä – dess egenskaper, bearbetning och användning. Metoderna som används är riktad forskning och utveckling, kunskapsförmedling, rådgivning och kvalitetsdokumentation.

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 10.00 CET.

Mediakontakt:

Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72
 eller 
[email protected]

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. GW Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *