Marginalen Bank publicerar kvartalsrapport Kv1 2021

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Avkastningen på eget kapital uppgick till -2,1% (0,4)

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga tjänster inom områdena låna, spara, betala och försäkra. Marginalen Bank är moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Dotterbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bankkoncernen har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Borås, Skellefteå, Stockholm och Sundsvall. Marginalen Bank som ägs av moderbolaget Marginalen AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 12.00.

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, [email protected]
Anders Karlström, informationschef, +46 707 735 36 77, [email protected]
Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *