Mark- och miljödomstolen avslår Igrenes överklagande

| 23 juni, 2022 | 0 kommentarer

Miljöprövningsdelegationen MPD vid Länsstyrelsen Dalarna avslog i oktober 2021 Igrenes ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken av rätten att gå i produktion av naturgas inom det så kallade Morafältet inom Siljansringen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, vilken nu meddelar att man avslår överklagandet.

I likhet med MPD godkänner Mark- och miljödomstolen Igrenes miljökonsekvensbeskrivning men inte rätten att producera naturgas. Det är uppenbart att domstolens majoritet (ingen enighet) bedömer användningen av naturgasen snarare än utvinningen av densamma.

-Det är svårt att inte uppfatta domen som politisk, säger Igrenes vd Mats Budh.

Igrene överväger vilka åtgärder som bolaget nu kommer att vidta.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

[email protected]

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill tillvarata naturgasen i Siljansringen och utveckla klimatneutral vätgasproduktion. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas skapar inga miljöavtryck.

Igrene är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.