Meddelande om slutlig återbetalning av kapitalandelslån i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

| 22 februari, 2021 | 0 kommentarer

Stockholm 22 februari 2021 – Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”Bolaget”) har per den 22 februari 2021 beslutat att genomföra en slutlig återbetalning av Bolagets kapitalandelslån med ISIN SE0007131883 (”Kapitalandelslånet”) i enlighet med Kapitalandelslånets allmänna villkor (”Villkoren”). Återbetalningen sker den 26 februari 2021 till ett värde om 2876,65 kronor per kapitalandelsbevis.

Bolaget beslutade den 4 november 2020 att genomföra en förtida delåterbetalning som utbetalades den 2 december 2020 och uppgick till 9 999 kronor per kapitalandelsbevis och genomfördes genom en nedsättning av kapitalandelsbevisens nominella belopp. Efter den förtida delåterbetalningen per den 2 december 2020 uppgick varje kapitalandelsbevis nominella belopp till 1 krona.

Låntagarkoncernens Resultat (såsom definierat i Villkoren) har nu fastställts genom en av Bolaget upprättad, och av dess revisor granskad, resultaträkning och uppgår till 2875,64 kronor per kapitalandelsbevis (totala antalet är 79 205 kapitalandelsbevis).

På Återbetalningsdagen kommer det återstående nominella beloppet om 1 krona plus upplupen ränta beräknat på kapitalandelsbevisens nominella belopp innan Återbetalningen (det vill säga 1 krona), från den senaste räntebetalningsdagen (2 december 2020) till och med Återbetalningsdagen, att utbetalas. Slutlig delåterbetalning kommer därmed att uppgå till 2876,65 kronor per kapitalandelsbevis och utbetalas den 26 februari 2021 (”Återbetalningsdagen”). Återbetalningen kommer att göras till de kapitalandelsbevisinnehavare som per avstämningsdagen den 16 februari 2021 finns registrerade i Bolagets skuldbok hos Euroclear Sweden AB. 

Efter att Återbetalningen har genomförts kommer Kapitalandelslånet att vara till fullo återbetalat och Bolagets samtliga förpliktelser såsom långivare kommer därmed att vara slutligt reglerade.

”Vi är verkligen glada att ha levererat en överavkastning på ca 28,8 procent till våra investerare, utöver de årliga ränteutbetalningarna på 6,25 procent, och att den slutliga återbetalningen är i det övre intervallet av vad vi indikerade vid affärens tillkännagivande. Det är även roligt att affären uppmärksammats i branschmagasinet Fastighetsvärlden som en av de bästa affärerna 2020, det är en fjäder i hatten och ett erkännande för oss”, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, [email protected] 

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, [email protected]

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Fonden är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt LAIF. Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de fonder som Estea AB förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea AB har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *