Connect with us

Marknadsnyheter

Medlem får cirka 12 miljoner kronor i kompletterande ersättning från Afa Trygg

Published

on

En medlem i Sveriges Ingenjörer har fått rätt till cirka 12 miljoner kronor i försäkringsersättning. Medlemmen kontaktade förbundet med frågan om han hade rätt till omprövning då medlemmen inte ansåg att den livränta som beviljats av Försäkringskassan fullt ut täckte den inkomstförlust som en arbetsskada orsakat. Förbundet gav Rättsskyddet i uppdrag att företräda medlemmen. Det visade sig att försäkringsbolaget tidigare lämnat felaktig information angående medlemmens rätt till omprövning. Att försäkringsbolaget tidigare lämnat felaktig information, samt att det rör sig om många års inkomstförlust medför att ersättningen blir så pass hög.

Med anledning av detta ärende vill Rättsskyddet framhålla till förbund och medlemmar att det kan finnas mycket stora ersättningsbelopp som medlemmar kan vara berättigade till, men då behöver de känna till att de kan få sin rätt till ersättning för en arbetsskada omprövad. Detta under förutsättning att man tidigare har tillerkänts rätt till livränta, bland annat för arbetsskador som regleras av Afa Trygg, trafikskador, patientskador, strikta ansvar och skador som uppstått till följd av någons skadeståndsgrundande handlande. För arbetsskadelivräntor som beviljats av Försäkringskassan gäller andra regler.

Rättskyddet har på uppdrag av förbund drivit tre mål gentemot trafikförsäkringsbolag till Högsta domstolen. Trafikskadeersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, varför prejudikaten har betydelse för även andra försäkringsområden utöver trafikförsäkringen. Följande prejudikat nedan har Rättsskyddet varit ombud i och dessa mål har medfört en för alla medlemmar positiv rättsutveckling vad gäller skadade medlemmars ersättningsrätt.

NJA 2008, S. 1217 (I). Domen innebär att en ackumulerad löneglidning ger rätt till omprövning. Genom domen utvecklades rätten till att få sin skada omprövad till att omfatta väsentligt fler skadade än vad praxis tidigare medgav.

NJA 2020 s. 159 (truckolyckan). Domen innebär att en redan fastställd rätt till ersättning för en personskada inte kan prövas på nytt vid en omprövning. Vid en omprövning av rätten till ersättning, kan inte orsakssambandet mellan en olycka och uppkommen personskada omprövas. Medlemmar riskerar således inte att förlora sin rätt till ersättning för att man begär omprövning av en tidigare beviljad livränta.

NJA 2020 s. 853 (golvläggarens livränta). Högsta domstolen fann bland annat att försäkringstagaren kan ha rätt till omprövning vid

flera tillfällen på grund av nya väsentliga förändringar av de förhållanden som legat till grund för ersättningens bestämmande.  

Genom att LO-TCO Rättskydd fått i uppdrag av förbund att driva ovanstående principiellt viktiga mål har Rättsskyddet tillvaratagit alla medlemmars rätt till försäkringsersättning.

Det är viktigt att medlemmar är medvetna om sin rätt att begära omprövning. Om det är en trafikskada måste omprövning sedan år 2015 begäras inom tre år från den tidpunkt då omprövning tidigast kunnat begäras. Olika preskriptionsfrister föreligger i de olika försäkringarna, vilket man måste ha kännedom om. Man kan alltså inte vänta med att begära omprövning eftersom den skadades rätt till ersättning kan bli föremål för preskription (att ersättningsrätten upphör).  Medlemmar bör få juridisk vägledning om man ska begära omprövning, eftersom omprövningsrätten gäller för både den skadade och försäkringsbolaget. Det är därför viktigt att medlemmar får korrekt juridisk rådgivning i dessa ärenden.

Ombud i ärendet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.