Miljöanpassad skogsgödsling för ökad takt i klimatomställningen

| 7 juli, 2022 | 0 kommentarer

Regeringen har beslutat att ge Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att ta fram en förstudie om miljöanpassad skogsgödsling för ökad skoglig tillväxt. Uppdraget ska bidra till att stärka bioekonomins roll i klimatomställningen.

– En ökad hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa från den svenska skogen är viktigt för att vi ska leda klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Det känns spännande och viktigt att SLU nu ska undersöka hur skogsgödslingen kan utvecklas för att på bästa sätt bidra till detta säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

SLU ska ge förslag på hur formerna för skogsgödsling kan utvecklas så att en större andel av skogsmarken kan gödslas än vad som sker idag samtidigt som miljöpåverkan och effekter på biologisk mångfald minimeras. I uppdraget ingår även att identifiera eventuella ytterligare analysbehov. Förslagen ska inkludera effekterna på kolsänkan både i ett kortare perspektiv till 2030, och i ett längre perspektiv till 2050. Uppdraget ska redovisas i februari 2023.

Ökad hållbar tillväxt i skogen är en för regeringen prioriterad fråga. I enlighet med skogspropositionen har Skogsstyrelsen nyligen uppdragits att bland annat ta fram ett nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen samt att se över hur regellättnader kan underlätta villkoren för företagande inom skogssektorn. Samtidigt ska synergieffekter eftersträvas som gynnar skogspolitikens båda mål om produktion och miljö.

Presskontakt:
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg 
Tel 073 094 25 40 
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.