Ministry of Health and Prevention i UAE direktupphandlar Epiprotect till ett värde av ca 7 MSEK

| 20 september, 2022 | 0 kommentarer

Ministry of Health and Prevention (”MoHAP”) har publicerat en direktupphandling av Epiprotect till ett värde av ca 7 MSEK. Upphandlingen publiceras till följd av att det leveransavtal som tecknades under 2020 inom kort kommer att upphöra och MoHAP vill säkra tillgången till Epiprotect som implementerats som standardbehandling på flera av ministeriets sjukhus i landet. Volymen skall ses som en förväntad minimiförbrukning och avtalet kan komma att förnyas med större volymer beroende på den faktiska användningen under förutsättning att upphandlingen resulterar i ett avtal. Direktupphandlingen omfattar specifikt Epiprotect vilket innebär att det är sannolikt att ett avtal kommer att träffas.

 

MoHAP har 17 sjukhus och ca 77 vårdcentraler i landet. Användningen av Epiprotect har ökat successivt sedan det första leveransavtalet tecknades med ministeriet vilket har förnyats vid upprepade tillfällen under de senaste åren. Den ökade efterfrågan har därför resulterat i att MoHAP nu väljer att direktupphandla en större volym av produkterna inom Epiprotect-serien.

 

”Användningen av Epiprotect har ökat i landet den senaste tiden tack vare de marknadsföringsinsatser som våra säljare gör på plats här i UAE, både inom den privata och offentliga vården. Denna upphandling är ett tydligt tecken att användningen av Epiprotect är på uppgång och vår ambition är att bygga en ännu större användning än vad denna upphandling indikerar. Vi uppskattar att vi idag med denna upphandling inräknat endast har 1% av den potentiella marknaden för våra produkter i UAE. Vår målsättning är att passera 10% inom 2 år samtidigt som vi avser att växa i närliggande regioner.” Säger Bolagets COO Mårten Skog.

 

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-20 10:47 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: [email protected]

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: [email protected]

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.