Möjlighet att investera i ett snabbväxande och skalbart IT-bolag med fokus på återkommande intäkter

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Den ökande mängden molndriftstjänster där teknikskiften alltid står bakom nästa hörn samt vikten av att skydda interna system och data erfordrar en kompetens och mognadsgrad som de flesta mindre- och medelstora företag inte besitter fullt ut. För att kunna ta del av de många fördelarna som molnet erbjuder måste organisationer ha rätt verktyg och processer, och många företag väljer därför att outsourca sin IT till IT-leverantörer. Traditionella IT-tjänsteleverantörer fokuserar dock i regel på att leverera en enskild del/delar av IT-systemet vilket innebär att företagen behöver beställa IT-tjänster från flera leverantörer i s.k. multi sourcing-lösningar. Detta bidrar dels till en kostnad och tidsåtgång för att administrera leverantörerna, samtidigt som det ställer krav på beställarkompetens från kunden för att samordna tjänsterna eftersom ingen enskild leverantör ansvarar för att helheten ska fungera.
 
Qlosr Group  är en helhetsleverantör av IT-lösningar som innebär att hela kundens IT-system kan hanteras med en lösning och en hög grad av automatisering. Sedan år 2017 har Qlosr fokuserat på att paketera IT-lösningar i enlighet med en prenumerationsmodell som innebär att Bolagets kunder i stället för att köpa enskilda produkter och sedan göra avrop av konsulttimmar på löpande räkning, kan skala upp och ned från tjänstepaketeringen utifrån eget behov. Sedan implementeringen av prenumerationstjänster har bolagets återkommande intäkter vuxit starkt och uppgick under H1-21 till 44 % av totala intäkter jämfört med 32 % motsvarande period under år 2020. Bolaget har även utvecklat en AI-teknologi, kallad Q-Insight, som proaktivt identifierar kundens behov och optimerar organisationens IT-miljö.
 
Qlosr har en omsättning om drygt 160 MSEK
och bolaget har en målsättning att inom tre år ska omsättningen uppgå till minst 350 MSEK, drivet av organisk såväl genom förvärvad tillväxt. Qlosr ämnar primärt att förvärva traditionella IT-leverantörer till låg värdering, för att i synnerhet komma åt nya kundbaser att applicera prenumerations-tjänsten på. Målet är att dubblaförvärvade bolags omsättning på 18 månader.
 
Kommentar från ansvarig analytiker på Analyst Group
 

”Qlosr verkar inom en sweet spot på IT-marknaden där Bolaget kan erbjuda IT-lösningar med en funktionalitet som mindre IT-leverantörer har svårigheter att leverera och till en annan flexibilitet, kundfokus och prislapp än vad de större leverantörerna kan erbjuda. Att organisationer i regel använder flera olika IT-leverantörer medför utmaningar att få helheten att fungera, och för de som inte har IT-kompetensen in-house kan detta vara både tids- och resurskrävande. Att då ha en aktör som Qlosr, som tar ansvar för att helheten fungerar, och dessutom erbjuder kunden en skräddarsydd IT-paketering, gör att företag kan ha färre egenanställda med IT-kompetens och därmed spara in resurser och pengar. Genom att kunna leverera IT-på-kran, via en prenumerationsmodell, tillåts Qlosr uppnå hög skalbarhet då inga större direktinvesteringar behövs göras om fler användare ska anslutas till prenumerations-tjänster eller om kunden vill addera fler tjänster, eftersom de är primärt mjukvara som då ska levereras. Modellen medför därför en stickiness hos kunder genom dess enkelhet, förutsägbarhet och flexibilitet, varför Qlosr kan ta mer betalt än andra leverantörer, samtidigt som lösningen blir mindre konkurrensutsatt. Med en applicerad målmultipel om P/S 2,0x på 2021/2022 års estimerade omsättning om ca 370,6 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 0,083 kr i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs mer om Qlosr och pågående emission

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *