Momentum Group offentliggör Årsredovisning 2019/20

| 2 juli, 2020 | 0 kommentarer

Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019/20 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

– Sammanfattningsvis var 2019/20 ytterligare ett räkenskapsår som var ”bättre än igår”, samtidigt som vi med Swedol genomfört det största förvärvet i koncernens historia – och trots påverkan från Covid-19 pandemin i slutet på året, skriver Ulf Lilius, VD & koncern­chef, i Momentum Groups årsredovisning 2019/20. Momentum Group har nu en årsomsättning om totalt cirka 9,5 miljarder SEK och omkring 2 700 engagerade kollegor runt om i Norden. Vi har en god finansiell beredskap för hantering av både utmaningar och möjligheter och vår avsikt är att fortsätta på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i kombination med minskad rörelsekapitalbindning och företagsförvärv för ökad lönsamhet.

Stockholm den 2 juli 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post [email protected]

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 13:30 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *