Motion om Cirkulär ekonomi och kemikalier samt Motion om Återvinning av glykol.

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Just nu har det lämnats in två motioner som har direkt bärighet på Recyctecs verksamhet. En mer specifik rörande krav på att glykol skall återvinnas, och en mer generell kring Cirkulär ekonomi och kemikalier som har generella krav på ökad hållbarhet och förbättrade affärsvillkor för cirkulära eller mer hållbara affärer.

Båda dessa har stor påverkan på Recyctecs framtida utveckling fast i olika perspektiv. Med krav på återvinning tillgängliggörs bättre råvaror som ökar produktionstakten och med ökad efterfrågan på återvunna produkter förbättras bolagets lönsamhet. Bolaget ser givetvis mycket positivt på båda dessa initiativ.

I slutet på förra året tillkännagav EU sina handlingsplaner för ökad hållbarhet och cirkulära affärer, och i januari så tillkännagav regeringen sin handlingsplan för cirkulär ekonomi. Som bolaget uppfattar detta så är de nu lagda motionerna helt i linje med detta, och några av de första stegen på att faktiskt realisera handlingsplanen och driva förändringen mot ökad och lönsam hållbarhet.

Faktum är att Bolaget var tidigt ute med cirkulära affärer och något som bolaget kontinuerligt strävar att växa i. Bolagets satsning på All-Inclusive har visat sig lyckosam och är något som bolaget ämnar växa i ytterligare. Det har visserligen lagts motioner om glykolåtervinning tidigare, men tiden har än så länge kanske inte varit mogen för bifall. Idag är hållbarhetsfrågorna än mer aktuella och det finns ett större gensvar och efterfrågan på mer hållbara lösningar över de flesta marknader och sektorer. Det är därför mycket glädjande att se att ord går till handling.  

För bolaget så skulle båda dessa motioner ha stor positiv påverkan. Med start i krav på återvinning så skulle det tillgängliggöra större mängder av glykol att återvinna, med ökade krav på att hålla isär olika avfallsfraktioner. Detta skulle öka produktionstakten samt sänka processkostnaden i vår anläggning – då renare fraktioner kräver mindre andel kemikalier samtidigt som att processtiden kortas. Sammantaget skulle mer glykol produceras billigare varje år – utan krav på ytterligare kapacitetsinvesteringar.

Ökade krav eller premiering av cirkulära affärer, oavsett om det kommer så som krav i upphandlingar, skattelättnad eller för den delen förenkling att få investeringsmedel för vidare expansion har givetvis stor påverkan för bolaget också. I det korta perspektivet så skulle ökad efterfrågan ha störst påverkan för bolaget och ge en direkt effekt på resultaträkningen.

Sammantaget är båda dessa motioner helt i linje med bolagets strategier och vi hoppas på bifall, vilket i så fall skulle underlätta än mer för företagets vidare utveckling.

Länkar till motionerna:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/atervinning-av-glykol_H902853

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/cirkular-ekonomi-och-kemikalier_H9023665/html

Andreas Cederborg, Verkställande Direktör
[email protected]

+46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.