Nackaborna svarar att Nacka är en bra plats att bo och leva på

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

När Nackaborna får frågan svarar nästan alla tillfrågade att Nacka är en bra plats att bo och leva på, och att de tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Det visar Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste medborgarundersökning av Sveriges kommuner som genomförts under hösten 2021.

– Vi jobbar hårt för att Nacka ska vara en bra kommun att bo och leva på både nu och i framtiden och att Nackaborna uppskattar det gör mig glad och stolt, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.              

I topp och långt över snittet i riket hamnar Nackas skolor där runt 9 av 10 är positiva till hur förskolan, grundskola och gymnasieskolan fungerar i kommunen. Samhällsservicen skattas generellt högt i Nacka och över 90 procent är positiva till utbudet av kommunal service, tillgången till hälso- och sjukvård och annan service i kommunen.

Allra viktigast tycker Nackaborna att det är med närheten till natur och parker, hela 99 procent tycker att det är betydande. Lika betydelsefullt är det att kollektivtrafik finns i Nackabornas närmiljö och 97 procent anger att det är viktigt.

– Det är extra kul att se hur viktig närheten till kollektivtrafik är för Nackaborna, det motiverar oss ytterligare i arbetet med klimatsatsningen vi gör när tunnelbanan kommer till Nacka om några år. Det tillsammans med att Nacka fortsätter att stärka sin position som kommunen med närmast till skyddad natur är viktigt för framtidens Nacka, fortsätter Mats Gerdau.

Trots att det byggs på många platser runt om i kommunen, vilket innebär ett visst stök, är fler än 9 av 10 positiva till möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil.

De allra flesta, 8 av 10, känner sig trygga i Nacka vilket är fler än i snittet i Sverige.

Ett fokusområde för Nacka är att skapa ännu fler arbetsplatser i kommunen. Förhoppningen är att årets siffra, där 75 procent är positiva till möjligheten för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, ska stiga ytterligare de kommande åren.

Under 2022 kommer Nacka kommun även att satsa extra mycket på Nackabornas möjligheter att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen. I likhet med siffrorna i hela landet är endast 34 procent positiva till möjligheten att delta i bland annat medborgardialoger eller samråd.

När kontakt med kommunen sker är dock fler än 8 av 10 positiva till den senaste kontakten och fler än hälften är positiva till hur kommunen informerar vid större förändringar i Nacka.

Fakta:

  • Medborgarundersökningen är ett verktyg för kommunerna att ta pulsen på hur invånarna bedömer kvaliteten på dess olika verksamheter. Resultatet ligger till grund för hur kommunen kan utveckla och förbättra sin service och därmed ge invånarna bästa nytta för skattepengarna.
  • 97 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på och 89 procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. 84 procent av Nackaborna kan dessutom rekommendera andra som inte bor i Nacka att flytta till dit.
  • Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i fler områden så som:
    Skola och omsorg, Boende och boendemiljö, Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, Samhällsservice, Resor och kommunikationer,  Idrott, motion och friluftsliv, Underhåll av den offentliga miljön, Trygghet i samhället, Bemötande, information och inflytande i kommunen. 
  • 1600 slumpmässigt utvalda personer över 18 år fick medborgarundersökningen skickad till sig. Av dessa svarade 591 personer. Det motsvarar en svarsandel på 37 procent.
  • Statistiken kommer att publiceras i sin helhet på SBCs hemsida under nästa vecka
  • Mer fördjupad information och analys med bland annat jämförelser med andra kommuner kommer i början av 2022.

      

Karin Hårding
Pressansvarig
08-718 81 65
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.