Nära hälften av prydnadsoljelamporna klarar inte säkerhetskraven – kan orsaka livshotande skador

| 12 januari, 2022 | 0 kommentarer

Varje år sker olyckor där barn sugit på veken till en oljelampa eller druckit oljan, olyckor som kan orsaka livshotande skador. Kemikalieinspektionen har granskat företag som säljer prydnadsoljelampor för att kontrollera produkternas säkerhet och att företagen följer de regler som gäller.

Av de kontrollerade prydnadsoljelamporna klarade sex av tretton inte säkerhetskraven för hur oljelampor ska vara utformade och ingen av lamporna levde helt upp till reglerna för hur lamporna ska märkas och hur konsumenter ska informeras.

– Lampolja är mycket lättflytande och kan lätt komma ner i lungorna och orsaka livshotande skador. Det är företagens ansvar att se till att oljelampor som de säljer är säkra, men det är också viktigt att privatpersoner blir medvetna om riskerna med lamporna, säger Susan Strömbom, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Företagen som granskades bestod av marknadsplatser, återförsäljare med såväl fysiska butiker som webbutiker, samt tillverkare med eget varumärke. Oljelamporna kom från såväl väletablerade varumärken som från mindre kända aktörer.

– Företagen måste ta reda på om oljelamporna är testade och uppfyller säkerhetskraven. Det kan de göra genom att ställa krav på sin leverantör eller genom att låta testa lampan. Om lamporna inte klarar säkerhetskraven ska de bort ur sortimentet, säger Susan Strömbom.

Under 2020 rekommenderade Giftinformationscentralen sjukvård i 17 fall som gällde barn under tio år som exponerats för just lampolja. 

Råd om prydnadsoljelampor

  • Välj oljelampor som står stadigt och inte riskerar att välta.
  • Undvik oljelampor som endast är en öppen behållare med en veke nedstucken i lampoljan.
  • Kontrollera att det finns ett skydd för veken som hindrar barn från att komma åt veken med munnen. Det är bra om skyddet alltid sitter på, även när lampan är tänd.
  • Undvik oljelampor med en design som kan verka lockande för små barn.
  • Kontrollera att oljelampor inte läcker olja genom att hålla dem upp och ner under minst tio sekunder.
  • Förvara oljelampor utom räckhåll för barn, både under användning och när de är släckta.
  • Förvara flaskor med lampolja så att barn inte kommer åt den. Lita inte på flaskornas barnskyddande förslutningar och kom ihåg att skruva på korken ordentligt.
  • Häll aldrig över lampolja i muggar, läskflaskor eller liknande.
  • Om ett barn får i sig lampolja, framkalla inte kräkning, utan kontakta genast Giftinformationscentralen och/ eller sjukvården.

Läs hela rapporten Tillsyn1/22: Oljelampor – tillsyn av säkerhetskraven på kemi.se

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *