Nasdaq Stockholms disciplinnämnd meddelar CLS vite för regelöverträdelse

| 14 juni, 2019 | 0 kommentarer

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har idag meddelat Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) ett vite uppgående till 15 årsavgifter till följd av överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk.

Bakgrund

Bakgrunden till disciplinnämndens beslut är att bolagets verkställande direktör tidigare har anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverket för Nasdaq First North. CLS har korrigerat detta och ett anställningsavtal, med samma villkor som det tidigare konsultavtalet, ingicks i augusti 2018. Dock har viss tidigare offentliggjord information från CLS i detta hänseende inte varit korrekt. 

Mot ovanstående bakgrund har disciplinnämnden beslutat att meddela Bolaget ett vite om 15 årsavgifter. Disciplinnämndens beslut finns tillgängligt i sin helhet på Nasdaqs hemsida www.nasdaqomx.com.

CLS kommentar till beslutet

CLS har inför disciplinnämnden vidgått att Bolagets kommunikation inte har varit korrekt avseende formen för avtalsförhållandet med Bolagets verkställande direktör, men att omedelbar rättelse gjordes när frågan uppmärksammades. Vidare har Bolaget framfört att det inte har handlat om ett medvetet förfarande från Bolagets sida eller att syftet skulle ha varit att vilseleda Nasdaq, aktiemarknaden eller allmänheten. Disciplinnämnden noterar också i sitt beslut att det rör sig om en isolerad händelse och att Bolaget i övrigt under sin tid som noterat Bolag på Nasdaq First North skött informationsgivningen utan anmärkning. Disciplinnämnden noterar vidare att eftersom VDs konsultavtal till innehållet varit detsamma som det i nuvarande anställningsavtal finns det anledning att anta att den felaktiga informationsgivningen inte påverkat marknadens värdering av bolaget. 

   Jag menar att att konsekvensen av regelöverträdelsen i det här fallet borde fått ta större plats i disciplinnämndens beslut och att vitet inte står i proportion till det misstag vi begått. Ja, vi som bolag har gjort fel,  därom råder ingen tvekan, men vare sig aktieägarna eller Nasdaq First North kan rimligen ha lidit någon skada. Avtalen är till innehållet exakt desamma och jag som VD, och därtill näst största ägare i CLS, verkar för bolagets och aktieägarnas bästa oavsett anställningsform, och det syns väl inte minst i de aktiviteter som bolaget just nu har på gång, säger Lars-Erik Eriksson, VD och medgrundare i CLS. 

Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019, kl 20:00 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00   E-mail: [email protected]

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS  är noterat på Nasdaq First North under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: [email protected] Mer information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *