Nästan åtta av tio svenska fonder är ”ljusgröna”

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

 Den 10 mars i år infördes nya EU-regler som innebär att fonder ska färgklassas efter vilket hållbarhetsarbete de bedriver. Målet är att underlätta för spararna att välja hållbara fonder. Ny statistik från Fondbolagens förening visar att 77 procent av de svenska fonderna definieras som ”ljusgröna”, dvs. de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Samtidigt som EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen) började gälla i mars, upphävdes de svenska bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som reglerar hållbarhetsinformation för svenska fonder. Nu ska fonder istället klassificeras efter de nya EU-reglerna.  
Utifrån nu gällande regler kan fonder delas upp enligt följande kategorier:

En utförlig definition av hållbara investeringar återfinns i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, artikel 2.17: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=SV#d1e506-1-1

 

Fondbolagens förening har sammanställt information över hur Sverigeregistrerade fonder idag klassar sig enligt regelverket:

 Som tabellen ovan visar klassas majoriteten av fonder som ljusgröna, alltså fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 77 procent av fonderna tillhör denna kategori och de står för över 90 procent av fondförmögenheten.

Mörkgröna fonder, dvs. fonder som har hållbara investeringar som mål, utgör 2 procent av antalet fonder och också 2 procent av fondförmögenheten.

Vidare anger 15 procent av fonderna att de integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. Sett till andel av fondförmögenheten är dessa fonders andel mindre, 5 procent, vilket visar att det handlar om fonder med jämförelsevis mindre kapital i sig.

Till sist kommer övriga fonder, dessa har angett att hållbarhetsrisker inte är relevanta (och ska motivera varför). De utgör 6 procent av antalet fonder och 1 procent av den totala fondförmögenheten i Sverigeregistrerade fonder.  

”Svenska fonder ligger i framkant när det gäller hållbarhet, och har länge gjort så. Som vi kan se i statistiken är också en majoritet av de svenska fonderna ljusgröna enligt det nya EU-regelverket. Det är positivt och innebär att svenska sparare har ett stort utbud av fonder som jobbar med hållbarhet att välja bland. Några fonder är mörkgröna och det är en nisch som vi tror kan komma att växa”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

 

Vid frågor kontakta:

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
08-506 988 01 / 070-219 35 20 / [email protected]

Eva Reimers, kommunikationschef Fondbolagens förening
08-506 988 06 / 070-644 31 70 / [email protected]  

 

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Med sina medlemsbolag representerar föreningen merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch.

Föreningens medlemmar: Aktie-Ansvar, Alfred Berg Kapitalförvaltning, AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital, Enter Fonder, Excalibur Asset Management, FCG Fonder, Fidelity International, First Sentier Investors, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, Indecap, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Lysa Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Sensor Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tellus Fonder, Tundra Fonder, Wahlstedt o Partner, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar: Advokatfirman MORE Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *