Nattaro: Nattaro Labs AB startar dotterbolag i USA – komplettering

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Detta är en komplettering till gårdagens pressmeddelande då Nattaro Labs AB meddelade att
Bolagets styrelse beslutat starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i
Nordamerika. Med kompletteringen vill Bolaget upplysa om att pressmeddelandet felaktigt var
märkt med en s k MAR-etikett. Pressmeddelandet i övrigt var korrekt och denna rättelse innehåller
ingen ny information.

” Kapitalanskaffningen inför vår notering på Spotlight Stock Market syftade till att möjliggöra investeringar i
internationell försäljning. Beslutet att starta upp ett eget dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig
satsning på marknaden i Nordamerika, vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida
tillväxt
”, kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.

Den dagliga verksamheten i dotterbolaget kommer att drivas av Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika,
på plats i Georgia, USA. Andreas Olsson var tidigare delägare och COO på skadedjursbolaget Nomor och
har lång erfarenhet från såväl skadedjursbranschen som från internationell hotellverksamhet.

”Ett bolag i USA är helt rätt steg för Nattaro”, säger Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika. ”Efter att lärt
mig mer om marknaden här borta under de senaste månaderna ser jag positivt på marknadspotentialen.
Det finns en efterfrågan och det ska blir enormt spännande att sätta igång med försäljningen.”

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid
Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I
nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade
produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra
tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of
mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för
en växande världsmarknad. Vägglusangrepp orsakar fysiskt lidande för den drabbade individen men även
väldigt stora kostnader i samband med sanering och hantering av angrepp. Till skillnad från vanligt
förekommande reaktiva vägglusprodukter som kemiska bekämpningsmedel presenterar bolaget ett
proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
[email protected]

Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.