Neptunia Invest publicerar delårsrapport för Q2 2021

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Neptunia Invest AB (publ) har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2021, som finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/investerare.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Koncernens omsättning för andra kvartalet uppgick till 245 Mkr (69) och EBT till 129 Mkr (67).
 • Moderbolagets EBT för andra kvartalet uppgick till 130 Mkr (25).
 • Obligationslånet om 300 Mkr som emitterades den 8 juli 2020 har tagits upp till handel vid Nasdaq Stockholm.
 • Neptunia har tillförts 50 Mkr genom en nyemission. Samtliga aktieägare tecknade sin andel pro rata.
 • Stefan Glevén har vid årsstämma valts till ny styrelseordförande i Slättö Förvaltning och genom en riktad emission blev han ägare till 10 procent av bolaget.
 • Peter Bartram har tillträtt som styrelseledamot i MW Group.
 • Neptunia har förvärvat aktier i Brocc, Brunkeberg och Carbon Capture Company. Under kvartalet avyttrades Neptunias andel i Boappa till SBAB.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Slättö Förvaltning har givits Finansinspektionens tillstånd att starta och förvalta en ny alternativ investeringsfond, Slättö Value Add II, och tecknat avtal om investeringslöfte med tio ankarinvesterare.
 • Slättö Value Add II och SIBS skapar ett Joint Venture om 9 Mdkr för att bygga 4 000 hållbarhetscertifierade bostäder i Norden.
 • MW Group har förvärvat bolaget Third Generation Network Services (3GNS). 3GNS kommer att ingå i affärsområdet Field Services.
 • Neptunia har förvärvat minoritetsposter i Youple samt i EstateLogs genom deltagande i nyemissioner.
 • Neptunia har erhållit utdelning från finansiella placeringar om 10,4 Mkr och avyttrat innehav i Randviken Fastigheter motsvarande 8,5 Mkr.

Denna information är sådan information som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Neptunia Invest ABs nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD,
Tel: +46 703 55 09
E-post:
[email protected]

Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 70 927 89 74
E-post:
[email protected]

Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som grundades av bröderna Johan och Mikael Karlsson tillsammans med familjen Ehrnrooth. Neptunia investerar i företag inom sektorerna fastigheter och finans samt inom försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Digital Room och Bolite. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *