NETJOBS GROUP AB Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Koncernrapport
26 november 2021

Organisk omsättningstillväxt och förbättrat rörelseresultat under tredje kvartalet
 

JULI – SEPTEMBER
(jämfört med samma period föregående år)
 Nettoomsättningen uppgick till 4,8 (3,0) MSEK
 EBITDA uppgick till 0,9 (-0,4) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 18,6% (-14,2)
 Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (-0,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12% (-26,6)
 Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) MSEK
 Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,03) SEK
 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 (0,0) MSEK

 

JANUARI – SEPTEMBER
(jämfört med samma period föregående år)
 Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (10,7) MSEK
 EBITDA uppgick till 1,7 (0,6) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,4% (5,9)
 Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (-0,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6% (-4,7)
 Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (-0,6) MSEK
 Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,02) SEK
 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 (-0,7) MSEK

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
 Inga väsentliga händelser
Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 2021
 Inga väsentliga händelser

VD-kommentar
Omsättningen under tredje kvartalet ökade till 4,8 (3,0) MSEK med ett positivt rörelseresultat om 0,6 (-0,8) MSEK. Det är glädjande att kunna visa upp en stark omsättningstillväxt och en tydlig resultatförbättring jämfört med samma period året innan. Vi uppvisar fortsatt en sekventiell nettoomsättningstillväxt jämfört med tidigare kvartal.

Vi har under kvartalet investerat i vår tekniska plattform och förbättrat design, användarupplevelse och funktion på våra specialiserade jobbsajter och på www.karriarguiden.se. En ny modernare sida för Netjobs Group har också lanserats. Vi kommer fortsätta att kontinuerligt investera i vår produkt i linje med vår mission att göra digitalt jobbsökande inspirerande och enkelt.
Vi planerar att investera i marknadsföring under slutet på året och kontinuerligt under 2022 för att stärka vår marknadsposition, öka vår varumärkeskännedom samt uppnå positiva nätverkseffekter.

Vår långsiktiga vision är att bli #1 inom digitalt jobbsök i Sverige. Styrelse och ledning arbetar vidare med att fortsätta växa omsättningen och förbättra lönsamheten under resterande del av 2021.
VD, Niklas Eriksson

Om NetJobs Group AB
NetJobs är ett digitalt tillväxtföretag som erbjuder söktjänster inom jobb och karriär samt employer branding relaterade mediatjänster. Vi sammanför dagligen kandidater med arbetsgivare och drivs av vår mission som är att hjälpa människor hitta bättre jobb och göra jobbsökandet enkelt och inspirerande. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobsgroup.com.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl 08:30.

För mer information kontakta: Niklas Eriksson, VD NetJobs Group AB, [email protected]
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank:
Mail: [email protected]
Tel: 08-409 421 20

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *