NFO Drives AB (publ) Kommuniké från årsstämma 2021 i NFO Drives.

| 23 april, 2021 | 0 kommentarer

Årsstämman utsåg Göran Hedbys till ordförande under årsstämman 2021.

Godkännande av röstlängd, dagordning m.m.

VD:s redogörelse Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets vinst skulle balanseras i ny räkning. Fastställande om arvode för styrelse och revisorer m.m.

Ansvarsfrihet: Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse: Till styrelseledamöter Göran Hedbys, Malmö, Eva-Britt Grönberg, Lund, Gabriel Rydström, Växjö och Dean Maros, Växjö. Stämman utsåg Göran Hedbys till styrelsens ordförande.

Val av revisor: Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Mer information lämnas av

Göran Hedbys, Styrelseordförande i NFO Drives AB Tel 0735-299544, e-mail, [email protected]

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *