Connect with us

Marknadsnyheter

Nio av tio svenskar vill aktivt spara el i vinter

Published

on

87 procent av svenskarna planerar att minska sin elförbrukning i vinter. Majoriteten gör det för att kunna spara pengar men många motiveras även av miljö- och klimatfrågan. Men man vill inte duscha kallare eller ändra sina rutiner för matlagning. Det visar en ny Sifo-undersökning från Vattenfall.

Med en månad kvar till julafton har kylan kommit med besked. Även elpriserna steg i veckan efter några ovanligt milda veckor med låga elpriser som följd.

Vattenfall har med hjälp av Kantar Sifo gjort en undersökning som visar vilka åtgärder som är populärast bland svenskarna för att spara el. Undersökningen visar att de flesta i första hand planerar att släcka lampor (33 procent), stänga av TV och dator när de inte används (28 procent) och att alltid fylla disk- och tvättmaskinen vid användning (24 procent). Uppvärmning av bostaden och tillgång till varmvatten står för cirka 75 procent av hushållets årskonsumtion.

– Bland de bästa åtgärderna för att minska elkonsumtionen är att installera en luft- eller bergvärmepump. Men det innebär en hög initial kostnad och kan ta tid att få på plats. Men det finns andra sätt. Att sänka inomhustemperaturen med 1-2 grader och duscha både kortare och kallare kan minska den årliga elanvändningen med hela tio procent, säger Lasse Ejeklint.

Åtta procent av svenskarna säger dock att de inte tänker spara något alls och tre procent säger att de inte kan spara mer än de redan gör. 36 procent anger att de inte vill spara, på tv-tittande och/eller datorspelande, trots att det minskar elförbrukningen. På andra plats kommer att duscha kallare, en tredjedel av svenskarna vill undvika det trots att det är bland det mest effektiva för att minska elräkningen.

Även rutiner för matlagning är heligt för så många som 30 procent av de tillfrågade som säger att de inte vill ändra på sitt sätt att laga mat för att spara på elen i vinter.

Tre av fyra uppger att höga kostnader är vad som motiverar dem till att ändra rutiner kring elanvändning i sin vardag. Nära hälften (46 procent) menar att händelser i omvärlden och miljön påverkar dem. Något färre (41 procent) nämner sin hälsa och välmående.

– Undersökningen visar att höga kostnader är den enskilt största anledningen för att vidta åtgärder och minska sin elkonsumtion. Det är helt naturligt att vi ser över våra kostnader i det läge vi befinner oss i, säger Lasse Ejeklint.

-Det finns många aktiva beslut man kan ta för att spara el utan att komforten påverkas särskilt mycket. Hjälp finns att få på vår tjänst Energispararen. Den finns på nätet och hjälper alla att spara både smart och bekvämt, säger Lasse Ejeklint.

Länkar: www.vattenfall.se/energispararen

För ytterligare information kontakta: Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, [email protected]

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 18–21 oktober 2022. 
Totalt intervjuades 1009 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad
utifrån slumpmässiga urval.

Bilagor

Kommer du medvetet att försöka sänka din elförbrukning i höst/vinter?

Total
Ja, lite 58 %
Ja, mycket 29 %
Nej 8 %
Det går inte att spara mer 3 %
Vet inte 2 %

Vilka av följande åtgärder planerar du att genomföra för att sänka din elförbrukning?

Total
Släcka lampor 33%
Stänga av TV och dator när de inte används 28%
Alltid fylla disk- och tvättmaskin innan jag diskar eller tvättar 24%
Sänka innetemperaturen hemma med minst en grad 18%
Dra ut sladdar 17%
Se till att dörrar för kyl och frys sluter tätt 13%
Anpassa användning av tvätt- och diskmaskiner till tider då elen är billigare 13%
Duscha/bada mer sällan 12%
Installera timer på min belysning 8%
Installera solceller 8%
Byta tätningslister 7%
Duscha på gymmet i stället för hemma 5%
Arbeta oftare på kontoret i stället för hemma 4%
Köra/ladda min elbil mer sällan hemma 2%
Installera värmepump 2%
Isolera vinden 2%
Annat 7%
Planerar inget/inte ändra/minska konsumtionen 7%
Inget av ovanstående 24%

Vilka tre åtgärder undviker du helst, fast de kan minska elförbrukningen? (Flerval)

Total
Tv-tittande och/eller datorspelande 36%
Duscha kallare/dra ner på temperatur när du duschar 33%
Ändra rutiner för matlagning 30%
Duscha mer sällan dvs, hur ofta du duschar 29%
Sänka innertemperaturen 23%
Ändra rutiner för tvätt- och/eller diskmaskin 15%
Användning av golvvärme 11%
Användning av torkskåp eller torktumlare (använda mer sällan eller sluta använda) 13%
Släcka ned belysning hemma 13%
Bada i badkar 7%
Användning av hårfön och liknande (styla håret mm) 7%
Laddning av elbilen/elhybriden 5%
Annat 3%
Inget av ovanstående 12%

Vad skulle kunna få dig att ändra dina rutiner och vanor?

Total
Höga kostnader 75%
Påverkan av familj och vänner 26%
Påverkan av kollegor 6%
Påverkan av sociala medier 4%
Påverkan av nyheter och medier 19%
Hälsa och mående 41%
Händelser i omvärlden 46%
Påverkan på miljön 46%
Annat 4%
Inget 6%

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.