Nischer Properties erhåller markanvisning om ca 7700 BTA i centrala Kiruna

| 20 juni, 2022 | 0 kommentarer

Kiruna kommun har beslutat att tilldela Nischer Properties AB en markanvisning avseende del av fastigheten Tuollavaara 1:1 som ligger inom nya Kiruna centrum.

På grund av gruvverksamhet som ger upphov till markdeformationer behöver delar av den befintliga bebyggelsen i Kiruna avvecklas och ny bebyggelse uppföras på annan plats. Bland annat uppförs nya Kiruna centrum, ca 3 km öster från befintligt centrum. Detaljplan som omfattar Tuolluvaara 1:1, är under framtagande och är i samrådsskede.

Nischer har presenterat ett förslag som innebär uppförande av flerbostadshus i friståendehuskroppar bestående av totalt ca 100 lägenheter samt lokaler för centrumändamål. Husen tillverkas i trä med trästomme och träfasader som kombinerar miljömedvetenhet med att knyta an till en stolt lokal träbyggnadstradition.

”Jag kommer själv från Kiruna och ser verkligen fram emot att vara delaktig i utvecklingen av nya Kiruna centrum. Det genomförs stora industrisatsningar och behovet av arbetskraft och bostäder är mycket stort. Närheten till fjällvärlden och centrum gör området mycket attraktivt och vi är glada över att få etablera oss som långsiktig förvaltare i Kiruna med detta projekt säger Nischers VD David Aspehult.

Markanvisningen godkännandes i kommunstyrelsen den 23 Maj 2022

För mer information vänligen kontakta tf VD David Aspehult, 0703 16 44 45, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 JUNI 2022 kl. 10.45 (CET). Denna information är sådan som Nischer Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.

David Aspehult

Tf VD

Nischer Properties AB (publ)

+46 (0)70 316 44 45 (mobil)

[email protected]

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.