Nivika förvärvar fastigheter för 312 miljoner under december

| 23 december, 2021 | 0 kommentarer

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika”) har i december i fem transaktioner förvärvat sju fastigheter till ett fastighetsvärde om 312 miljoner kronor, främst kommersiella fastigheter i anslutning till befintlig fastighetsportfölj.

Fastigheterna är belägna i Vetlanda, Varberg och Jönköping. Förvärven tillför hyresintäkter om 22,5 miljoner kronor per år. Tillträde har per idag skett på tre fastigheter och resterande fastigheter tillträds under januari 2022.

Nivika har idag tecknat avtal och tillträtt fastigheten i Jönköping, Ämbaret 11. Fastigheten är en kommersiell fastighet som inrymmer butik, kontors- och lager, fastigheten är fullt uthyrd med en uthyrningsbar area om drygt 2 200 kvm och hyresintäkter om ca 3,2 miljoner kr.  Överenskommet fastighetsvärde är 56 miljoner kronor och transaktionen skedde via bolagsförvärv. A&P Fastighetstransaktioner AB var rådgivare i denna transaktion.

”Det är glädjande att Nivika kan bibehålla förvärvstakten på en het fastighetsmarknad i Sverige. Vi lyckas via vårt kontaktnät åstadkomma fina affärer som de flesta är off-marketförvärv. Fastigheternas läge tillsammans med stabila hyresgäster kompletterar portföljen på respektive ort och bidrar med bra kassaflöde till bolaget.” säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, e-post: [email protected]

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även på Västkusten, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 31 augusti 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 6 910 MSEK, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 31 augusti 2021 planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 5 400– 6 400 MSEK.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.