Nivika har tecknat hyreskontrakt och uppför en industrifastighet till Båfi Pac i Värnamo

| 21 juni, 2022 | 0 kommentarer

 Nivika Fastigheter AB har tecknat hyresavtal med Båfi Pac AB avseende uppförande av en ny logistikbyggnad på Bredasten industriområde i Värnamo.

Avtalet avser en logistikbyggnad med kontor och lager med en yta på cirka 4 000 m2. Båfi Pac, som är en del av Boxon Group, är sedan tidigare hyresgäst hos Nivika och tar nu steget till helt egna lokaler. Byggnationen startar under det tredje kvartalet 2022 och anläggningen beräknas inflyttningsklar till sommaren 2023.

– Vi gör denna satsning för att kunna säkra fortsatt expansion och för att kunna vara ännu mer flexibla mot marknaden med snabba leveranser och hög service, säger Daniel Pettersson, VD Båfi Pac.

 – Det är roligt att få förtroendet att bygga en ny anläggning åt Båfi Pac. Vi är väldigt glada över att ha hittat ett upplägg där båda känner sig nöjda trots utmaningar i omvärlden de senaste månaderna, säger Niclas Bergman, VD på Nivika.

En bild som visar gräs, himmel, utomhus, dag Automatiskt genererad beskrivning

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nivika: Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, e-post: [email protected]

Båfi Pac: Daniel Pettersson, VD, telefon 0370-305102, e-post: [email protected]

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även i västra och södra Sverige, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 28 februari 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 9 334 Mkr, varav bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 28 februari 2022 planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 7 500 Mkr vilket inkluderar cirka 2 700 nya lägenheter.

Nivika har som ambition att fortsätta växa utan att göra avkall på lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsättningar för att fortsätta sin expansion inom sitt geografiska område, Småland med omnejd.

Läs gärna mer på www.nivika.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.