Nollresultat i december

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Sonetel – ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm – redovisar nollresultat i december.

”December brukar vara årets sämsta månad för oss.” säger bolagets VD Henrik Thomé ”Vi är glada för att vi trots det kan visa upp ett nollresultat.”

Den preliminära månadsrapporten för december för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på ett nollresultat före skatt. Resultatet påverkades positivt av valutakursdifferenser med ca +0,4 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för januari visar på en ökning från december i antalet Business package abonnemang med ca +4%.

Antalet Premiumabonnemang minskade med ca -3%.

Antalet kundabonnemang för internationella telefonnummer var oförändrat.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) minskade med ca -2% (räknat i USD) givet en lägre snittintäkt per telefonnummer till följd av prisändringar under 2020.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med +1% från december till januari. Totalt nyttjade 2042 företag den nya tjänsten i slutet av januari.

Antalet nya betalande kunder per dag ökade med +7% från december till januari.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg i januari på ca 224 SEK (27 USD) per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 5 månader. Detta kan jämföras med januari 2020 då CAC låg på ca 609 SEK (64 USD) samt ROI på ca 27 månader.

Antalet aktiva kunder– d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang – minskade i januari till följd av borttagandet av gratis telefonabonnemang från kundkonton som inte längre uppfyllde ställda krav för denna tjänst. Samtidigt så ökade antalet kunder som gjorde en betalning till Sonetel med ca +0.5%.

Kundbetyget på Trustpilot låg oförändrat kvar på 4,6 av 5.

”Fokus i närtid ligger på aktiviteter för tillväxt.” säger VD Henrik Thomé. ”Det inbegriper bl.a. fler lokala betalmetoder, införande av rabattkoder för kampanjer, översättning av appar till många språk m.m. ”

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 160 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
[email protected]

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 14:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *