Nord Insuretech Group AB utökar kapitalet

| 3 november, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen har beslutat att utestående skulder, motsvarande cirka 8,1 miljoner kronor, skall förhandlas för konvertering till aktier i Nord Insuretech Group AB. Detta görs till en vägd genomsnittlig aktiekurs under de 10 handelsdagarna som föregick veckan för beslutet, om 0,60 kronor. 

Alla kreditorer har, den 3 november, undertecknat detta avtal. De största aktieägarna har också den 3 november kommit överens om att rösta för avtalet vid nästa bolagsstämma. 

Som ett resultat får Noria Group AS 4 513 235 aktier (styrelseordförande Jo Arnstad), Strategic Investments A/S 4 801 333 aktier (styrelseledamot Kim Mikkelsen), Klaus Zwisler 2 500 000 aktier och styrets arvode konverteras till aktier, med följande fördelning: 

Median Holding, Jo Arnstad, 399 665 aktier 
Vikna Invest, Ivar Williksen, 310 850 aktier 
Strategic Investments A/S, Kim Mikkelsen, 310 850 aktier 
Skaidi AS, Ole Morten Settevik, 310 850 aktier 
Steian Invest, Stein Ole Larsen, 310 850 aktier 

Konverteringen kommer att ske efter nästa bolagsstämma eftersom flera av transaktionerna gäller närstående, dock senast inom två (2) månader från dagens datum. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i en expansiv fas, där strategiskt viktiga investeringar krävs i förbindelse med nya försäkringspartner, varför bolaget har varit i behov av snabb finansiering, samt att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i Bolaget på villkor till förmån för Bolaget.  Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet baseras vidare på Bolagets ekonomiska investeringsbehov var sådat att det var nödvändigt att konvertera lånen till aktier. Vidare bedöms den aktuella konverteringskursen enligt Låneavtalet som försvarligt mot bakgrunden. 
 

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 November 2022 kl 21.30 CEST. 

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: [email protected]se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *