Connect with us

Marknadsnyheter

Normer försvårar övergången till skogsbruk utan stora kalhyggen

Published

on

I decennier har den svenska skogen brukats intensivt genom kalhyggen och trädplanteringar för att få ut så mycket virke som möjligt. Kultur och starka traditioner gör att skogsbrukare upplever att det är svårt att få kunskap om, och stöd, för andra skogsförvaltningsmetoder. Det menar forskare vid Lunds universitet som studerat hinder för ett hyggesfritt skogsbruk.

–  Sverige har mest skog i hela EU, omkring 70 procent är täckt av skog. Den största delen av dessa skogar utmärker sig för sitt intensiva skogsbruk och kalhyggen. Man vet idag att en hyggesfri skog erbjuder bredare ekosystemtjänster, som till exempel bättre livsmiljöer för fåglar och andra djurarter samt större biologisk mångfald. Därför ville vi undersöka vad det finns för hinder i vägen för ett skogsbruk utan kalhyggen, säger Torsten Krause, universitetslektor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, och en av författarna till studien.

Forskarna bakom studien uppskattar att endast mellan 1–5 procent av Sveriges totalt 23,6 miljoner hektar produktiv skogsmark brukas med hyggesfria metoder.

–  Decennier av intensivt skogsbruk har skapat unga, produktiva skogar. De domineras av gran och tall, är fattiga på varierade livsmiljöer och har därför begränsad förmåga att stödja biologisk mångfald. Forskning visar också att skogar blir alltmer mottagliga för effekterna av klimatförändringar, främst torka och skogsbränder. Detta kräver skogsförvaltningsmetoder som ökar skogens och trädens motståndskraft, säger Torsten Krause.

Studien omfattar intervjuer med olika skogsaktörer: europeiska och nationella skogsorganisationer, statliga myndigheter, privata skogsägarföreningar, samt skogsägare och skogsförvaltare som redan använder hyggesfria metoder i skogen, de så kallade nischeaktörerna.

Stora skillnader i vad man ser som hinder för hyggesfritt skogsbruk

Resultaten i studien pekar på stora skillnader mellan olika skogsaktörer. De etablerade aktörerna angav ekologiska risker, låg ekonomisk lönsamhet och bristande teknisk kunskap om hyggesfritt skogsbruk som orsaker till den begränsande användningen. Nischeaktörerna å sin sida identifierade kulturen inom skogssektorn, industriella nätverk och skogsbruksutbildningen som de största hindren för ett hyggesfritt skogsbruk i Sverige.

–  Skogsbrukare som ville använda hyggesfria metoder pekade på hur normer, praxis och nätverk etableras redan under utbildningen, samt att utbildningen i sig innehöll få utbildningsmoment om alternativa skogsförvaltningsmetoder, säger Torsten Krause.

Starkt inflytande från skogsindustrin

Dessa skogsbrukare menade också att skogsföretag och skogsföreningar har ett starkt inflytande på skogsförvaltning via sina virkeshandlare och entreprenörer. Majoriteten av all information som de fick hemskickat, i form av flygblad, kurser och gratis studiebesök, innehöll information om industriella skogsförvaltningsmetoder. Sammantaget upplevde skogsbrukarna att det var svårt att få kunskap om, och utveckla användningen av, hyggesfria metoder.

– Det är ett stort problem att kultur och utbildning pekas ut som så stora hinder av de skogsbrukare som faktiskt vill använda andra metoder. Vissa av de vi talade med uppgav att de nästan inte vågar göra annorlunda. Det visar att normer och strukturer är minst lika viktiga att lyfta fram och diskutera i en omställning som tekniska lösningar, även om faktorer som lönsamhet och ekologiska risker självklart behöver beaktas, säger Torsten Krause.

Viktigt att skapa en inkluderande kultur

Olika aktörer har vitt skilda uppfattningar när det gäller hinder och möjligheter för hyggesfria metoder. Skogens roll i klimatomställningen diskuteras flitigt: den ska användas till allt från virkesproduktion och export, agera som kolsänka, samt vara motor i en framväxande bioekonomi, där skogsråvara ska ersätta fossila bränslen. Dessutom ska skogens kulturmiljövärden och dess estetiska och sociala värden bevaras.

– Våra resultat visar att det upplevs som svårt att hitta arenor där aktörer med olika perspektiv på skogen kan mötas och prata prestigelöst. Det är viktigt att ta detta på allvar och försöka skapa en kultur som är öppen och inkluderande. Vi vet att olika skogsförvaltningsmetoder kommer att behöva skalas upp i framtiden, och vi måste arbeta tillsammans för att skapa kunskap och kompetens för att göra det, säger Torsten Krause.

Fakta om skogen

Sverige har det största skogstäcket i Europeiska unionen: 28 miljoner hektar skogsmark (ca 69 % av riksarealen), varav 23,6 miljoner hektar är produktiva skogar. Utav de produktiva skogarna är 80 % är jämnåldrade. Cirka 187 000 hektar huggs ner per år (0,8 % av den produktiva skogen), och ytterligare 255 000 hektar rensas och 313 000 hektar gallras (Riksskogstaxeringen, 2020).

Hälften av Sveriges skogsmark ägs av cirka 320 000 privata enskilda ägare. En fjärdedel ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av staten och andra allmänna och privata ägare. Den största markägaren i Sverige är statligt ägda Sveaskog AB som äger 3,1 miljoner hektar skogsmark, eller nästan 14%, av landets skog.

https://www.skogssverige.se/skog/fakta-om-skog/vem-ager-sveriges-skogar

Fakta om studien:

Studien identifierar hinder för att öka användningen av hyggesfria metoder. Den är kvalitativ och baseras på omställningsteori, där det nuvarande intensiva skogsbruket ses som ett sociotekniskt system. Systemet har delats in i tre olika nivåer (regim: representerar det befintliga etablerade systemet, nische: representerar nya radikala innovationer, och landskap: representerar övergripande ekonomiska, politiska och kulturella trender i samhället). Samspelet mellan nivåerna har analyserats för att identifiera hinder för att förändra det etablerade systemet. Aktörer som representerar de olika nivåerna har intervjuats, och en litteraturstudie har genomförts. Aktörer inkluderar europeiska och nationella skogsorganisationer, statliga myndigheter, privata skogsägarföreningar, samt skogsägare och skogsförvaltare som använder hyggesfria metoder. Sammanlagt 28 aktörer intervjuades eller svarade per epost.

Ladda ner studien: Barriers to expanding continuous cover forestry in Sweden for delivering multiple ecosystem services. Den är publicerad i Ecosystem services.

Kontakta forskaren
Torsten Krause

E-post: [email protected]
Universitetslektor vid LUCSUS
Office phone: +46 222 16 76 (Sweden)

Mobile phone: +46 734 239 415 (Sweden)

https://www.lucsus.lu.se/torsten-krause

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Lyxig SUV från Hongqi premiärvisas på eCarExpo

Published

on

By

Den kinesiska biltillverkaren Hongqi visar upp sin nya helelektriska SUV, E-HS9, under eCarExpo i Göteborg den 2- 4 december. Bilmärket Hongqi, som är framstående inom kinesisk fordonsexpertis och lyx, har kraftigt ökat sin närvaro på både den svenska och norska marknaden under de senaste åren. Mycket tack vare att båda länder ligger långt framme när det gäller elfordon och  laddinfrastruktur.

Hongqi EHS9 SUV

När eCarExpo går av stapeln i år i Göteborg finns den kinesiska fordonstillverkaren på plats för första gången och visar upp sin SUV E-HS9.  SUVen innehåller en uppsjö av högteknologiska smarta funktioner som konkurrerar med några av de främsta europeiska elbilstillverkarna. Något som svenska bil- och teknikentusiaster får chansen att se och testa under eCarExpo.

E-HS9 finns i tre varianter: COMFORT, PREMIUM och EXCLUSIVE.

Alla varianter har tre sittrader, även om Exclusive-modellen har ett säte mindre för extra utrymme för passagerarna. SUV:en har 21-tumshjul och en elegant design. SUV:en kommer i färgerna Dark Night Black, Silver Grey och Alpine White med möjlighet att välja en takfärg som skiljer sig från karossfärgen.

Dörrhandtagen dras automatiskt tillbaka när bilen parkeras eller är i rörelse och instegsbelysning tänds när man går in i eller lämnar bilen.  Invändigt finns en intelligent, automatjusterande ratt,   fyra oberoende klimatzoner, ett ultrabrett panoramatakfönster och krockkuddar. Basmodellen COMFORT kostar från 899 900 SEK, PREMIUM från 1 079 900 SEK och EXCLUSIVE från 1 169 900 SEK.

För mer information:

Sofia Wassén, Project Manager Marketing, mail: [email protected]
Telefon: +46 31-790 04 00
Hemsida: www.hongqi.se

Om Hongqi

Hongqi är Kinas äldsta biltillverkningsföretag och startade redan 1958. Under 1960- och 1970-talen var Hongqi-bilen favorit som premiumval och användes ofta vid diplomatbesök i Kina. De senaste tio åren har fokus varit att tillverka bilar för den genomsnittlige konsumenten och 2018 togs ett helt nytt designkoncept och ett utökat sortiment bilar fram. Sedan dess har Hongqi haft en explosiv tillväxt på de kinesiska hemmamarknaderna och sextiofaldigt ökat sin försäljning. Hongqi introducerar nu sina bilar på fler marknader i Asien, Mellanöstern och Europa.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Shopping för nästan 9,3 miljarder under årets Black Week

Published

on

By

Black week ökade i popularitet jämfört med i fjol. I år säger konsumenterna att de har handlat för 9,3 miljarder* kronor under Black week. Det är en ökning med 11 procent jämfört med förra året. Närmare hälften (48 %) valde att handla under Black week och en stor andel hade planerat sina inköp i förväg. Det visar en undersökning** som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av PostNord. 

Det var mycket som bäddade för en stor shoppingfest under Black Week. Många e-handlare har suttit på stora lager och har därmed haft generösa erbjudanden samtidigt som konsumenterna har blivit betydligt mer prismedvetna och planerat sina inköp.

– Att Black week har omfamnats av konsumenterna i år, märker vi av på våra terminaler runt om i Sverige, där det har varit högtryck. Totalt hanterade vi nästan 1,2 miljoner paket och varubrev dygnet mellan söndag och måndag som brukar vara toppdygnet efter Black week. Under veckan har volymerna varit fortsatt höga, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Merparten (77 %) av konsumenterna gjorde en del av sina inköp via nätet samtidigt som andelen som handlade i fysisk butik återigen har ökat (46 %) och är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Endast 10 procent av de som handlade under Black week handlade från utlandet, vilket är en lägre andel än under de senaste åren, något som har gynnat de svenska e-handelsföretagen.  

– Att det skulle bli konsumenternas Black week fanns flera indikationer på, något som vi förutspådde redan i E-barometern för tredje kvartalet. Några av förklaringarna till ökningen i år är att många företag har suttit med stora lager och därför haft väldigt bra kampanjer under veckan. Samtidigt har fler konsumenter blivit mer prismedvetna och gjort både planerade inköp och julhandlat under Black week, säger Mathias Krümmel.

Fakta från undersökningen: 

 • 94 procent av svenskarna uppmärksammande Black week 
 • 48 procent valde att handla under rean 
 • 46 procent handlade i fysiska butiker (flerval)
 • 77 procent handlade i webbutik (flerval)
 • Drygt hälften (54 %) handlade enbart i webbutik under Black week  
 • De populäraste kategorierna att handla var:
  • kläder och skor (59 %) 
  • hemelektronik (33 %) 
  • skönhet och hälsa (31 %)
 • 14 procent handlade bara julklappar, 26 procent julklappar samt saker till sig själv och 40 procent köpte endast saker till sig själv. 
 • 53 procent uppgav att de mest gjort planerade inköp.  
 • Av de som uppgett att de konsumerat mindre i år svarade 32 procent att det berodde på försämrad ekonomisk situation på grund av allmänt höjda priser och levnadskostnader. 

* Fasta priser 

** Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo 26–27 november bland ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning 18–79 år. Frågorna ställdes om perioden 21–27 november, och undersökningen genomfördes med Kantar Sifos webbpanel. 

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: [email protected]

Vi gör vardagen enklare! PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2021 hade koncernen cirka 28 500 anställda och en omsättning på 40,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressinbjudan till nordisk konferens om personlig assistans – framgångssagan och utmaningarna

Published

on

By

Riksföreningen JAG anordnar en nordisk konferens den 23 december i Stockholm i samarbete med Föreningen JAG i Finland och Foreningen JAG i Norge. Konferensen arrangeras med stöd av Nordens välfärdscentrum.

Välkommen till en spännande genomlysning av personlig assistans som framgångsfaktor och förutsättning för att förverkliga FNs konventioner om rättigheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Intressanta programpunkter om IQ-diskriminering, mänskliga rättigheter och presonlig assistans där vi gästas av politiker, forskare och jurister. Ta del av det fullständiga programmet i bifogad pdf.

Delta på plats på Klara Södra Kyrkogata 1 eller följ programpunkterna på länk.

Länk till fredagens sändning, 2 december kl 1117

Länk till lördagens sändning, 3 december kl 9:30–15

Varmt välkommen!

Cecilia Blanck
Verksamhetsansvarig Riksföreningen JAG
08-789 30 00
[email protected]

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.