Norse Impact AB (publ): Inget smakförbud för e-cigaretter och nya nikotinregler skapar möjligheter.

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

Det blir inget smakförbud i Sverige vilket direkt påverkar bolagets fortsatta tillväxt mycket positivt. Under en längre period har det inom framförallt svensk politik debatterats flitigt gällande ett införande av smakförbud för e-vätska som inhaleras genom en e-cigarett. Igår avgjordes frågan och det blir inget smakförbud i Sverige.

Göteborg den 22 juni 2022

Efter att smakförbudet debatterats under en längre tid står det nu klart att det inte blir något förbud, anledningarna är flera men framförallt kan det konstateras att i länder där det införts ett förbud så ser man att användare återgår till den mycket mer skadliga tobakscigaretten. Det anses även att det krävs bättre studier innan ett förändrat beslut kan övervägas. Beslutet innebär att Norse Impact nu med full kraft kan expandera mot marknader och kunder som valt att avvakta beslutet.

          Det är inte bara som VD i ett Vapebolag jag gläder mig över beslutet utan även för att jag ser det som ett är helt korrekt beslut. Vi vet att vi hjälper tusentals vuxna att sluta röka och att kunna fortsätta erbjuda detta alternativ är fantastiskt, nu finns bara ett läge och det är full fart, säger Andreas Eriksson VD i Eurobrands.  

 

Uppdaterad föreskrift från Kemikalieinspektionen.

Den 1 juli uppdateras föreskriften kring nikotinhantering, en föreskrift som hanteras av kemikalieinspektionen. Det innebär att det för nikotinprodukter som innehåller 1,66% nikotin av sin vikt, krävs att särskild dokumentering skall göras vid försäljning samt att viss säkerhetsutrustning skall finnas. Bolaget har sedan en längre tid känt till den uppdaterade föreskriften och aktivt arbetat för att anpassa sig till de nya riktlinjerna.  De förändringar som införs kommer därför inte att påverka bolagets försäljning negativt. I samarbete med världsledande tillverkare har därutöver Norse Impact, som koncern, under en längre tid tagit fram produkter som är just anpassade för den nya regleringen.

 

Anders Eriksson, VD i Eurobrands, kommenterar

          Den uppdaterade lagen från Kemikalieinspektionen har en positiv påverkan på vår verksamhet. Vi har länge haft fokus på detta och vi vågar nog påstå att vi är bland de i branschen, som är bäst förberedda. Vi har under längre tid skapat system för att lösa de förändringar som krävs.  Som e-handel löser vi detta och det kommer inte påverka våra kunder nämnvärt, i butiksledet kommer det krävas en större förändring, något som våra specialbutiker klarar av att hantera.

 

Norse Impact: Snabbast växande

Norse Impact är Nordens snabbast växande koncern inom rökfritt segment. Detta segment består av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga tobaksrökningen. Norse Impact är redan ett ledande företag inom skademinskningssegmentet.

Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena snus och elektroniska cigaretter, inklusive e-juice, med elva exklusiva avtal med väletablerade rökfria produkter.

Norse Impact har nu tjugofem fysiska butiker, tolv egna nätbutiker (nordamp.no, maxsnus.no, friskedrag.no, norsevape.co.uk, norseeliquid.com och elektroniske-sigaretter.no, cigge. se, cigge.com, fi.cigge.com, elekcig.com, elekcig.se, elekcig.dk, cigge.no och nettdamp.no)

E-cigarett/vape-marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en omsättning i Europa på 8,3 miljarder dollar år 2020. Snus omsatte 2020 2,6 miljarder dollar på den globala marknaden. Marknaden indikerar en fortsatt stark tillväxt. Europa är den största marknaden och står för 40 % av den globala försäljningen.

Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i Norden och övriga Europa. Viktiga punkter i denna konsolidering är starka synergier, marknadsandelsförvärv och sund finansiell verksamhet.

 

 

 

För ytterligare information kontakta

Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: [email protected]

 

Norse Impact AB, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg

www.norseimpact.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.