NP3 Fastigheter tar upp ett nytt grönt obligationslån om 500 miljoner kronor

| 16 september, 2020 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3”) har framgångsrikt emitterat en grön senior icke säkerställd obligation om totalt 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om totalt 800 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna förfaller till betalning i januari 2024 och löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 3,90 procentenheter per år. NP3 kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets nyligen etablerade gröna ramverk samt för refinansiering av Bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009805054 (de ”Befintliga Obligationerna”). NP3 har, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 14 september 2020, offentliggjort ett återköpserbjudande avseende de Befintliga Obligationerna som löper till den 17 september 2020 (”Återköpserbjudandet”) och likviden för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 23 september 2020.

NP3 avser även att påkalla full förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna (som ej återköps via Återköpserbjudandet) till ett pris om 101% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta, villkorat av att utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna sker. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från den 14 oktober 2020.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer och bookrunners i samband med emissionen och Swedbank AB (publ) har strutkurerat det gröna ramverket. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med transaktionerna.

Arrangörer och bookrunners:

Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial, +45 30 51 59 41 [email protected]
Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, [email protected] ]

För mer information, vänligen kontakta Bolaget:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: 
[email protected]
Telefon: +46 70 31 31 798 

Denna information lämnades för offentliggörande den 16 september 2020 kl.18.35 CEST, genom ovanstående kontaktpersons försorg. Informationen är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 392 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 372 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2020 uppgick till 11,8 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *