NRC Group släpper sin första nordiska koncerngemensamma hållbarhetsrapport

| 7 april, 2021 | 0 kommentarer

NRC Group har nu publicerat sin första hållbarhetsrapport med information om prestanda och styrning av materiella hållbarhetsfrågor för 2020. Under 2021 kommer NRC Group att bedöma ”grönheten” i intäkter, investeringar och driftskostnader.

Den ökande efterfrågan på att bygga och upprätthålla högkvalitativ infrastruktur i Norden, tillsammans med de möjligheter som ligger i urbanisering och klimatpositiv stadsutveckling, betyder lovande utsikter för NRC Group. För att stödja vårt uppdrag att skapa infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav strävar vi efter en strategi för hållbar tillväxt, främjar klimatvänliga lösningar och arbetar proaktivt för att bli en utsläppsfri industri.

NRC Group har nu publicerat sin första hållbarhetsrapport som ger intressenter information om prestanda och styrning av materiella hållbarhetsfrågor för 2020. Rapporten har upprättats i enlighet med GRI-standarderna och granskats av en tredje part, där GRI Content Index finns tillgängligt i rapporten.

”Det senaste året har varit utmanande. Vi visade motståndskraft genom vår hantering av covid-19-pandemin. Jag vill tacka vårt folk vars ansträngningar säkerställde att våra höga hälso- och säkerhetsstandarder bibehölls och att vi fullgjorde våra miljöåtaganden, allt under mycket svåra omständigheter. Jag är övertygad om att våra lärdomar från 2020 och förmågan att anpassa oss snabbt kommer att tjäna oss bra i framtiden, särskilt när vi tar itu med våra kritiska hållbarhetsutmaningar, inklusive hälso-, säkerhets- och klimatpåverkan”, säger Henning Olsen, Vd för NRC Group.

NRC Group övervakar noggrant EU:s arbete med hållbar ekonomi och EU:s taxonomiförordning. De nya lagstiftnings- och icke-lagstiftningsåtgärder som infördes i den europeiska Green Deal och EU:s handlingsplan för hållbar ekonomi kommer att kräva att företag reflekterar över och redovisar hur de arbetar med hållbarhet på ett nytt och standardiserat sätt. Som förberedelse för EU:s taxonomi kommer NRC Group under 2021 att bedöma ”grönheten” i intäkter, investeringar och driftskostnader.

”Klassificeringssystemet för ekonomisk verksamhet kommer att bidra väsentligt till att klimatförändringsminskning, klimatförändringsanpassning och ytterligare miljömål framåt. Hållbar ekonomi är en viktig faktor för att genomföra Green Deal och göra EU:s ekonomi hållbar. Framöver tror vi att NRC Group kommer att dra nytta av EU:s taxonomi eftersom våra kärnverksamhetsområden till stor del är anpassade till EU:s miljömål”, säger Dag Fladby, CFO i NRC Group.

 

Hela rapporten kan laddas ner på www.nrcgroup.com

För mer information

Henning Olsen, Koncernchef NRC Group

[email protected]+47 91 74 15 92

Om NRC Group

NRC Group är den ledande järnvägsinfrastrukturen i Norden med mer än 2 000 yrkesverksamma i Norge, Finland och Sverige. Företaget skapar infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav och erbjuder ett komplett utbud av tjänster under livscykeln för transportinfrastrukturen. Tjänsterna inkluderar markarbete, banarbete, säkerhets-, el-, telekom- och signalsystem samt miljötjänster som avveckling och återvinning.

NRC Group har haft en betydande tillväxt sedan starten 2011 och har en omsättning på cirka 6 miljarder NOK. NRC Group, med huvudkontor beläget i Lysaker, Oslo, är noterat på Oslo Börs under ticker ”NRC”. Företagets verkställande direktör är Henning Olsen.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *