NREP lanserar 2150 – investerar i teknikbolag för hållbara stadsmiljöer

| 23 februari, 2021 | 0 kommentarer

Fastighetsbolaget NREP lanserar nu ’2150’, en satsning på att investera venturekapital i teknikbolag för att accelerera en hållbar omställning­ av den bebyggda miljön. Den första investeringen sker i cleantech-bolaget CarbonCure som strävar efter att reducera koldioxidutsläppen från betongproduktion med 500 miljoner ton per år till 2030. 2150s första fond gör sin första stängning på cirka 1,3 miljarder kronor med investerare som Novo Holdings och Vaeksfonden, en del av The Green Future Fund.


Bild: 2150s första investering: Det snabbväxande cleantech-bolaget CarbonCure med en teknik som möjliggör för betongproducenter att blanda in CO2 in till ny, stark betong med lägre koldioxidavtryck.

NREP har i dag ett fastighetsbestånd på över en miljon kvadratmeter i Sverige och på nordisk basis förvaltar bolaget fastigheter till ett värde av drygt 71 miljarder kronor. Med syftet att accelerera den gröna omställningen i stadsmiljöer lanserar NREP nu 2150, ett venturekapitalbolag dedikerat till att investera i teknik som ska bidra till mer hållbara och motståndskraftiga städer. Enligt Stefan Wallander, NREPs VD i Sverige, speglar 2150 en långvarig ambition hos NREP om att driva en grön omställning av bebyggelsen:

“Samhället kan inte åstadkomma tillräckligt låga koldioxidutsläpp utan fundamentala förändringar i hur vi utvecklar och förvaltar fastigheter. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande andel av utsläppen och branschen behöver bättre tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan. Nu lanserar vi 2150 för att accelerera utvecklingen och implementationen av den typen av ny teknik”.

NREP har varit tidiga med att anamma ny teknik inom fastigheter – från användningen av artificiell intelligens (AI) i stadsplanering till djupgeotermisk teknik för att åstadkomma i princip koldioxidneutral uppvärmning. Bolaget står även bakom både världens första byggnad som uppförts med 100 procent återanvänd betong, Nordens största solcellsanläggning på tak i Borås och i sommar färdigställs bolagets bostadsprojekt i Stockholmsområdet som når netto-noll energianvändning genom en teknisk lösning som kombinerar solenergi och bergvärme.

“Det finns en enorm potential i AI och annan teknik för att lösa urbana utmaningar. I arbetet med att förbättra hållbarhetsaspekten i de miljontals kvadratmeter som vi utvecklar och förvaltar ställs vi ofta inför utmaningar som hade kunnat lösas med bättre teknik. Genom 2150 uppstår en naturlig brygga mellan investeringar i teknik och fastighetsbranschen där vi tillsammans kan bädda för nya lösningar som är skalbara i urbana miljöer”, fortsätter Stefan Wallander.

Första investeringen med siktet inställt på att minska årliga utsläpp med 500 megaton

Investeringsstrategin för 2150 fokuserar på större utmaningar som skär igenom alla delar av den bebygga miljön. Från hur städer planeras, byggs och underhålls till hur människor lever, arbetar och får omsorg. Mikkel Bülow-Lehnsby, NREPs styrelseordförande och 2150s grundande partner, utvecklar:

“Vi letar efter skalbara innovationer såsom nya material som kan användas i konstruktion eller ‘deep tech’ som kan öka effektivitet och minimera svinn. En viktig aspekt är att vi endast kommer att investera där hållbarhetsinverkan kan mätas”, uppger Mikkel Bülow-Lehnsby.

2150s första fond kommer sträva efter att bygga en portfölj med omkring 20 bolag, alla med potential att bli en så kallad ’gigacorn’ – ett kommersiellt framgångsrikt bolag med potential att minska gigaton koldioxidutsläpp. Det första bolaget som 2150 investerar i är CarbonCure Technologies, ett cleantech-bolag med en teknik som blandar i återvunnen koldioxid in i ny betong. En kemisk reaktion leder till att den injicerade koldioxiden bildar en mineral i nanostorlek som gör betongen starkare och därmed även minskar behovet av betongmängd.

Betong står för åtta procent av de globala koldioxidutsläppen och CarbonCure har med sin teknik siktet inställt på att minska utsläppen med 500 miljoner ton till 2030, motsvarande att årligen få bort 100 miljoner bilar från vägarna. Bolagets teknik används i dagsläget av närmare 300 betongproducenter i Nordamerika. Med backning från 2150 och andra investerare som Amazons Climate Pledge Fund, Bill Gates-ledda Breakthrough Energy Ventures och Microsoft Climate Innovation Fund kan CarbonCure nu accelerera en global expansion och möjliggöra för fler producenter att ta fram betong med lägre koldioxidavtryck.

“Vi hade inte kunnat önska oss investerare som var mer strategiska eller mer lierade kring att vilja minska koldioxidutsläppen från den bebyggda miljön”, säger Robert Niven, VD och grundare av CarbonCure om 2150s investering.

En erfaren Advisory Board och stiftelseägda Novo Holdings som investerare

2150 har en målsättning om att resa 2 miljarder kronor (€200m) till sin första fond, vilket blir en av Europas största hållbarhetsfokuserade VC-fonder. Bland investerarna i den första stängningen på 1,3 miljarder kronor (€130m) finns NREPs minoritetsägare, stiftelseägda Novo Holdings, Chr. Augustinus Fabrikker och Vaekstfonden, en del av Danmarks statligt ägda fond som stöttar en grön omställning, The Green Future Fund. Investerarbasen inkluderar även institutionella investerare och europeiska fastighetsägare, utvecklare och förvaltare med tiotals miljoner kvadratmeter i sina portföljer.  

I arbetet med att hitta och utvärdera hållbarhetstekniker har 2150 stöttning från en erfaren Advisory Board med experter inom teknik, den urbana miljön och forskare. Bland dessa finns f.d. Chief Sustainability Officer i Obama-administrationen Christine Harada, arkitekten och grundaren av BIG Bjarne Ingels, direktören för Princeton Andlinger Center for Energy and the Environment Dr. Lynn Loo, AI-chefen för Unity Danny Lange, grundaren av EDGE Technologies, Coen can Oostrom och Jeremy Oppenheim, medgrundare av SYSTEMIQ.

Mikkel Bülow-Lehnsby har från NREPs sida lett arbetet med att grunda 2150 tillsammans med medgrundarna Christian Hernandez som är erfaren inom venturekapital och tidigare haft ledande positioner hos Google och Facebook, Jacob Bro, f.d. Chief Product Officer på Rocket Internet och Christian Jølck, f.d. styrelseordförande för hållbarhetsorganisationen SYNERGI.

2150 har inkuberats av NREP och final stängning av den första fonden förväntas ske i mitten av 2021.

För mer information, kontakta:

Anna Hillinge, Communications, NREP

Tel: +46 730 50 91 73

Email: [email protected]

Christian Jølck, Partner, 2150

Tel: +45 20715175, 

Email: [email protected]

Anders Rosendahl, Senior Officer, Novo Holdings

Tel: +45 4048 3766

Email: [email protected]

Om NREP:

NREP är en fastighetsinvesterare som utvecklar, förvaltar och innoverar för att förbättra den bebyggda miljön till förmån för alla intressenter. NREP har en långsiktig syn på värdeskapande inom dess primära segment – bostäder, logistik, samhällsfastigheter och kontor. Bolaget har idag 330 medarbetare och förvaltar 2,5 miljoner kvadratmeter och ett kapital på 7,1 miljarder Euro i Sverige, Denmark, Finland och Norge. NREP genomför i snitt en investering i veckan och ligger i framkant inom hållbarhet, kundorientering och användning av teknik. www.nrep.se 

Om 2150:

2150 är ett venturekapitalbolag som investerar i teknikbolag som strävar efter att tänka nytt och stöpa om stadsmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 2150 fokuserar på stora utmaningar inom ramen för vad bolaget kallar ’the urban stack’, vilket innefattar samtliga delar av den bebyggda miljön – från hur våra städer planeras, byggs och drivs, till hur människor bor, arbetar och får omsorg. www.2150.vc

Om CarbonCure:

Arkitekter, byggingenjörer, ägare och utvecklare letar efter tillvägagångssätt att minska koldioxidavtrycket i byggnadsprojekt. Det snabbväxande, kanadensiska cleantech-bolaget CarbonCure har utvecklat en teknik som är enkel att implementera och som möjliggör för betongproducenter att använda koldioxid för att tillverka stark betong och därmed uppnå marknadsdifferentiering. Betong baserad på CarbonCures blandning finns tillgänglig hos hundratals producenter och har reducerat mer än 100 ton koldioxid från atmosfären. Bland CarbonCures investerare finns Amazon, Breakthrough Energy Ventures, Microsoft, 2150, Shopify, Mitsubishi Corporation och Carbon Direct. www.carboncure.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *