Nu går startskottet för Västra gatan

| 16 februari, 2021 | 0 kommentarer

Idag klockan 11.30 tas Balders första spadtag på Västra gatan i Kungälv, en byggstart som tar sin utgångspunkt i dåtiden. Med nya bostäder och unika verksamheter i markplan vill Balder bidra till Västra gatans comeback som Kungälvs folkliga pulsåder. Redan 1996 förvärvade Erik Selin sin första fastighet i Kungälv och nu fortsätter Balder utveckla såväl området som fastigheterna.

– Det känns väldigt roligt att fortsätta resan som påbörjades redan 1996. Dels för att tillsammans med kommunen och Skeppsviken fortsätta förädla marken, dels för att vi hoppas och tror att utvecklingen ska ge positiva effekter för staden i stort, säger Balders VD Erik Selin.

På plats kommer Balders VD Erik Selin, Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och Skeppsvikens VD Davor Sinik tillsammans ta det symboliska första spadtaget.

– Denna dag symboliserar både utveckling och återtagandet av Gamla Nya Kungälv med Västra Gatan och närliggande områden, nu gräver vi ner parkeringar, gör plats för bostäder och restauranger. Kungälv är en urstark regional plats, vi ska steg för steg tillsammans bygga Staden vid älven, som med sin historia, vatten och fästning befäster vårt Kungälv, som ett av Göteborgsregionens absolut mest attraktiva lägen i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.

Balder ska utveckla 128 bostadsrätter och cirka 10 lokaler, varav två restauranger, i markplan längs med Strandgatan och Västra gatan. Under husen ska det byggas ett underjordiskt garage. I området kommer det även finnas mobilitetslösningar, i form av bland annat poolbilar.

Kungälvs kärna präglas av historia och tradition där trivsel, trygghet och tillgänglighet kring mötesplatser och stråk skapat en god livsmiljö. Detta vill Balder ta tillvara. Kub arkitekter har ritat husen som, med dess träfasad och småskalighet, ska smälta samman med övrig bebyggelse på Västra gatan. I kvarteren planeras innergårdar med plats för möten med ambitionen att skapa en trygg och trivsam boendemiljö. Husen byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.

– Vi är stolta över att ha valts ut som entreprenör och vara en del av att utveckla Kungälvs stadskärna. Ett inspirerande projekt där god planering, lyhördhet och dialog med omgivningen är viktigt säger Davor Sinik, Skeppsvikens VD.

Balders satsning är kopplad till kommunens ambition att utveckla centrum till en blandstad med hög täthet. Med utgångspunkt i det gällande planprogrammet ska antalet invånare i stadskärnan fördubblas från dagens 3500 till 7000 personer. Det innebär att Kungälv centrum behöver utökas med 2 000 nya bostäder.

Balder erbjuder representanter för media möjlighet till intervjuer och fotografering vid Glasbruksgränd, i Kungälv, idag tisdag den 16 februari från kl. 12.00. Med hänsyn till rådande läge sker detta utomhus och efter tidsbokning hos Balders kommunikationschef Sandra Nilsson, vänligen se kontaktuppgifter nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, 0706-07 47 90 eller
Kommunikationschef Sandra Nilsson, 031-10 95 80

 
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *