Nu skapas Sveriges nationella strategi för en klimatneutral cement- och betongindustri

| 23 maj, 2019 | 0 kommentarer

Årligen används 30 miljarder ton betong i världen vilket bidrar till cirka 6 procent av världens koldioxidutsläpp. RISE samlar nu hela byggsektorn för att leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för en klimatneutral cement- och betongindustri. Målet är att klimatneutral betong skall finnas på marknaden senast 2030 och användas överallt i Sverige år 2045.

– Behovet av samverkan mellan näringsliv, akademi, samhälle och politik är centralt i omställningen mot ett hållbart samhälle. Projektet kommer att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte, dialog och samsyn med relevanta intressegrupper och aktörer från det omgivande samhället, samt ta fram en konkret handlingsplan, säger Katarina Malaga, projektledare från RISE.  

Sverige ska bli ett av de första fossilfria länderna i världen och nå klimatneutralitet år 2045, därför kommer omställningstakten att öka och aktivt bidra till att radikalt minska såväl nationella, som internationella utsläpp av växthusgaser. Detta är avgörande för att hålla planetens temperaturökning under två grader. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanerna har väckt stor uppmärksamhet och följs med intresse av såväl industri som politik och samhällsaktörer internationellt.

­

– Cement och betong är och kommer att vara avgörande vid byggandet av ett hållbart samhälle, då vi behöver robusta byggmaterial med lång livslängd. Cementindustrin i Sverige arbetar aktivt med att minska sitt klimatavtryck och vi följer de initiativ som pågår i andra länder. Stora delar av tekniken för att uppnå klimatneutralitet finns redan idag. Det som krävs nu är samarbete, politisk vilja och genomtänkta satsningar. Här kommer samverkansprojektet genom RISE att fylla en viktig funktion, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Boverket uppskattar att Sverige behöver cirka 600 000 nya bostäder fram till 2025 och det pågår stora infrastrukturprojekt över hela landet. Bygginvesteringarna står för ca 10 procent av Sveriges BNP. För att den svenska cement- och betongbranscherna ska nå klimatneutralitet år 2045 med en fortsatt stark industriproduktion krävs en bred och förankrad omställning.

– För att den klimatoptimerade betongen ska ta marknadsandelar behövs ett samarbete med byggföretag, privata och offentliga beställare, arkitekter och konstruktörer så att den nya betongen blir ett självklart val för framtida projekt, säger Peter Utgenannt, biträdande projektledare RISE.

– Vi har under de senaste åren tagit flera steg i arbetet med klimatoptimerad betong men för att ta det stora steget till en klimatneutral betong fordras åtgärder på flera fronter och av alla aktörer i byggprocessen, men det kommer också att krävas avsevärda tekniksprång. Projektet är unikt i det att det har samlat forskare och aktörer från hela byggprocessens värdekedja. Detta gör att projektet är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft, säger Ingemar Löfgren FoU-chef Thomas Concrete Group.

Projektet finansieras av Vinnova. Projektets konsortium består förutom RISE av Cementa, Thomas Concrete Group, Swerock, Svensk betong, Skanska, Trafikverket och ELU.

För mer information kontakta:

Katarina Malaga, projektledare RISE

010-516 68 62, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.