Ny klimatplan för ett klimatpositivt Eskilstuna 2045

| 25 mars, 2020 | 0 kommentarer

PRESSMEDDELANDE

En ny klimatplan för Eskilstuna kommun ska tas fram tillsammans med företag, organisationer och invånare. Den nya klimatplanen ska innehålla åtgärder för hur Eskilstuna kan bli en klimatpositiv stad till år 2045. 

– Eskilstuna ska dra sitt strå till stacken och gemensamt jobba för att nå de nationella målen 2045 och vision 2030. Men Kommunkoncernen kan inte själv stå för hela arbetet då det finns många områden vi inte råder över. Därför måste samarbete med företag, organisationer, föreningar och invånare ske när vi tar fram klimatplanen. Det är med gemensamma krafter vi tar vårt samhälle framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Initialt har åtta Eskilstunaspecifika temaområden valts ut utifrån dess klimatpåverkan och potential till förändring. 

  • Jord & Skog
  • Industri
  • Transport & Logistik
  • Handel 
  • Offentlig konsumtion
  • Privat konsumtion
  • Byggnad & Väg
  • El & värmeproduktion

Varje temagrupp består av specialister från kommun, näringsliv, akademi och föreningsliv. Målsättningen är att grupperna under 2020 ska arbeta fram förslag till mål och åtgärder inom sitt område för att Eskilstuna ska nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna år 2045.

Målen och åtgärderna ska inte bara minska klimatpåverkan utan även ta hänsyn till resurseffektivitet, resiliens, fossilfrihet, minskad energianvändning och möjligheter till att binda in kol. Även ett stärkt hållbart lokalt näringsliv är en prioriterad fråga i  arbete. Målsättningen med arbetet är att kunna ta beslut om en ny klimatplan i slutet av 2021.

– Klimatutmaningarna är stora och vi kan bara klara dem genom att arbeta tillsammans. Vi behöver hitta lösningar som både minskar utsläpp och bidrar till fler jobb i Eskilstuna. Målet är en gemensam klimatplan med myndigheter, företag, föreningar, Mälardalens högskola och invånarna i Eskilstuna för ett klimatpositiva Eskilstuna 2045, säger Kristina Birath som är miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna kommun.

Bakgrund

Just nu gäller Eskilstunas klimatplan 2020, som beslutades av kommunfullmäktige 2012. Den kommer att gälla fram till dess att en ny klimatplan tagits fram. Här kan du läsa den nuvarande klimatplanen.

2045 ska Eskilstuna vara en klimatpositiv plats. Att vara klimatpositiv innebär att Eskilstuna kommun behöver kapsla in mer koldioxid än vad som släpps ut.  

Läs mer om Klimatplan Eskilstuna.

För mer information, kontakta

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
[email protected], 070-086 65 02

Kristina Birath, miljö och samhällsbyggnadsdirektör
[email protected], 070-086 60 31

Charlotte Halvarson Kindmark, projektledare, kommunledningskontoret / miljö
[email protected], 072-977 77 21

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *